Noutăți
Noutati Baza de cunostinte ERA-ERP
Noutati 01.05.2015: Lansare portal e-learning. Acesta poate fi adaptat oricărui domeniu de activitate în vederea realizării de cursuri asistate de calculator.
Noutati EPA - Evidența Personalului Aeronautic
Noutati ERA ERP - Instituții Publice transpunere plan de conturi pentru instituții publice la OUG 2021/2013
Office EDS Office este utilitarul integrat in ERA ERP ce simpifica manipularea fisierelor uzuale de birou.
CRM ERA CRM - Lansat la 01.07.2013!
Dashboard ERA ERP Dashboard - Permite o viziune de ansamblu asupra tuturor indicatorilor de performanţă ai companiei!
Noutati ERA ERP 2013 privind TVA la încasare, în conformitate cu OUG 15/2012, pentru completarea legii 571/2003

EDS image testIcon ERA Enterprise Resource Administration

ERA ERP este aplicatia special conceputa pentru managementul resurselor companiei si include urmatoarele module:
 1. Management flux documente;
 2. Productie;
 3. Gestiunea stocurilor;
 4. Financiar - Contabil;
 5. Comercial (Furnizori, Clienti);
 6. Mijloace Fixe;
 7. Resurse Umane;
 8. Salarizare;
 9. Salubritate;
 10. Distributie;
 11. Catering;
 12. Medical.
ERA Else Digital Solutions


 

 

Modulul Documente

 

 

Caracteristici generale

 

Modulul de documente permite:

Definirea tipurilor de documente necesare în activitatea firmei (ex. facturi, chitanțe, OP-uri, NRCD-uri, bonuri de consum, etc.) si a drepturilor utilizatorilor privind folosirea acestora;

Emiterea de documente către clienți (ex. facturi) si introducerea celor primite;

Definirea de jurnale de numerotare automată a documentelor emise prin intermediul aplicației;

Regasirea documentelor de catre utilizatori prin utilizarea de criterii de cautare (filtrare) multiple sau sortare. Criteriile de cautare multiple sunt salvate la nivel de utilizator, permitand cautarea ulterioara a documentelor dupa aceleasi criterii doar prin selectia filtrelor salvate anterior.

Obținerea de situații personalizate pe baza documentelor introduse;

Generearea declarațiilor în conformitate cu legislația în vigoare (ex. declarațiile 390, 394);

Obtinerea de informatii privind crearea/modificarea(data, utilizatorul) documentelor introduse oferind, astfel, posibilitatea de auditare a activitatii la nivelul sistemului.

Tipărirea batch, a mai multor documente selectate de utilizator;

Obținerea situațiilor privind centrele de cost/venituri, asa cum au fost definite de utilizator.

Generarea unui document dintr-un alt document sursa, reducand astfel timpul de introducere a datelor precum si posibilitatea de producere a erorilor de introducere date.

 

Modulul Productie

 

 

Caracteristici generale

Aplicatia este gandită sa acopere atat cerintele unui sistem de planificare si programare a productiei de tip Pull-through (productia bazată pe comenzi) cat si a celui de tip Push-through(productia bazată pe capacitatea instalată/estimată).

Se gestionează activităţilor legate de pregătirea, programarea, lansarea, urmărirea şi controlul proceselor de producţie, indiferent că este vorba de producţia de unicate, de serie mică sau mare.

Aplicatia acoperă necesitatile atat pentru abordarea proceselor de productie in maniera clasică cat si in maniera JIT(Just In Time), asigurand un suport consistent sistemului de management al costurilor de tip ABC(Activity Based Costing).
    
Tehnologiile de realizarea a produselor finale sau intermediare(repere, subansamble) pot fi definite intr-o maniera grafică intuitiva(drag& drop), fiecare rol(tehnolog, normator) avand acces la sectiunea dedicată. Desenele de executie(formate dwg, jpg, pdf etc.) si documentatia aferentă(text, doc, pdf etc.) pot fi asociate la nivel de operatie.

Este implementat un mecanism flexibil(configurabill la nivel de utilizator) de certificare a tehnologiilor, bazat pe semnaturi.

Informaţiile privind necesarul sau utilizarea resurselor(timp, bani, forta de muncă, utilaje, SDV-uri, stocuri etc) se pot obtine in orice etapă a producţiei.

Programarea productiei se realizează integral grafic, prin proceduri de alocare de tip drag&drop sau selectii din liste. Sunt permise abateri controlabile de la tehnologiile standard atât din punct de vedere al manoperei cât şi al derogărilor de materiale;

In situatia in care punctele de lucru sunt dotate cu touch screenuri/carduri de autentificare, aplicatia recunoaste executantul pe baza cardului de acces si, in functie de programarea existentă, afisează interfata personalizată care ii monitorizează activitatea in orice moment(afisare fisă tehnologică pentru fiecare operatie-inclusiv documentatie/desen de executie, cronometre de timp, alertare depasire timpi normati(inclusiv către dispecer). De asemenea, ii permite si aprovizionarea punctului de lucru cu materii prime/materiale si SDV-uri, folosind dispozitive speciale de picking precum si tipărirea de etichete de urmărire a produselor pe linia de fabricatie.

Dispecerul are la dispozitie tablouri de bord de urmarire a utilizării oricarei resurse implicate in procesul de productie, putand interveni ori de cate ori constată depasirea limitelor parametrilor normali de functionare.

Aplicaţia poate furniza, in timp real, informaţii privind stadiul de realizare a comenzilor, situaţia consumurilor reale comparativ cu cele antecalculate, rapoartele de producţie oferite permitând cunoaşterea, din timp, a performanţelor producţiei si luarea măsurilor necesare pentru evitarea dezechilibrelor in alocarea resurselor.

 

 

 

Modulul Gestiune Stocuri

 

 

Caracteristici generale

Aplicaţia informatică asigură suport pentru definirea şi întreţinerea nomenclatoarelor de materii prime si materiale, produse finite, servicii etc. reunite sub denumirea generica de 'produse'.

Produsele se pot grupa in Clase(cel mai inalt nivel) si, in cadrul acestora, pe Categorii. Aplicatia poate acorda coduri interne automate produselor, putandu-se lua in calcul clasele, categoriile, data, cifra de control, numarul de caractere etc.

Produselor li se pot atasa atribute dinamice la nivel de categorii de produse, eventual prin importul din fişiere xml;

De asemenea, aplicatia poate construi dinamic, la nivel de utilizator, denumirea produselor în funcţie de atributele atasate;

Nomenclatoarele sunt unice iar accesul la acestea îl au doar utilizatorii autorizati.

Se asigură gestiunea intrărilor şi ieşirilor(FIFO, LIFO, identificare specifica), elaborarea de situaţii cantitative şi valorice pe gestiuni/documente sau per total, blocarea mişcărilor, pe gestiuni, prin asigurarea unui mecanism de închidere/deschidere a acestora, utilizabil de către utilizatorii privilegiaţi.  

 

Modulul Financiar - Contabil

 

 

Caracteristici generale

Se asigură suport pentru evidența contabilă primara si contabilitatea sintetica a operaţiunilor efectuate în cadrul firmei, în conformitate cu Legea Contabilităţii  şi a reglementărilor complementare.

Aplicatia poate gestiona operatii contabile provenind de la mai multe sedii contabile ale aceleiasi companii. Acestea pot fi grupate in jurnale contabile configurabile la nivel de utilizator. Registrul jurnal general, Registrul inventar, Registrul Cartea mare, Jurnalul de Vanzari/Cumparari, Jurnalul de Casa/Banca etc. sunt la un 'click' distanta de utilizatorul autorizat.

Planul de Conturi poate fi dezvoltat la oricate niveluri analitice, in functie de necesitatile proprii.

Se pot defini unul sau mai multe formate pentru balanţele de verificare la nivelul fiecarui sediu contabil iar regasirea notelor/formulelor contabile se poate realiza dupa criterii multiple.

De asemenea, aplicaţia informatică permite:

 • operaţiuni de stornare;
 • împerecherea sumelor plătite/încasate cu documentele privind datoriile/creanțele.
 • generarea automate a formulelor contabile în baza documentelor introduse si a monografiilor contabile definite;
 • generarea automata a notelor contabile de inchidere de lună şi stabilirea rezultatelor;
 • asistarea utilizatorilor la întocmirea deconturilor de TVA;
 • introducerea de operaţiuni în care data documentului diferă de data calendaristică;
 • interzicerea introducerii de operaţiuni pentru perioadele marcate ca fiind închise;
 • închiderea/deschiderea perioadelor contabile numai de către utilizatori autorizati;

Privind operatiunile de casierie si banca, utilizatorii privilegiati pot:

 • defini bancile si casieriile cu care se lucreaza;
 • asocia fiecarei banci/casierii a unuia sau mai multor conturi contabile, indiferent de valuta;
 • vizualiza/tipari rapoarte selective sau integrale privind soldul facturilor clientilor precum si balanta relatiilor clientilor/furnizorilor cu compania;
 • imperechea instrumentele de plata cu documentele reprezentand creante/datorii, atat manual, prin selectia de catre utilizator, cat si automat, de catre aplicatie, printr-o interfata specifica.

Privitor la contabilitatea specifică instituțiilor publice, acest modul asigură, în plus:

 • realizarea prevederilor legale referitoare la Angajarea, Lichidarea, Ordonanțarea și Plata  cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

 • asigură întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale;

 • asistarea și monitorizarea introducerii angajamentelor bugetare individuale sau globale, a ordonanțărilor de plată precum și a plăților propriu-zise, în corelație cu sumele defalcate în bugetele aprobate conform clasificației bugetare.

 

 

 

Modulul Comercial (Clienti, Furnizori)

 

 

Caracteristici generale

Clientii si Furnizorii sunt reuniti conceptual si se regasesc in termenul de Parteneri.

Inafara caracteristicilor standard(cod, denumire, CUI, adrese, banci, procente discount, e-mail, www etc.) ale Partenerilor, utilizatorii privilegiati pot atasa acestora atribute dinamice in functie de necesitati.

Modulul permite

 • definirea retelei de distributie prin reunirea partenerilor in grupuri sau gruparea acestora pe zone, fiecarei zone putandu-i-se asocia un agent comercial;
 • introducerea comenzilor, dispecerizarea acestora si emiterea de facturi;
 • vizualizarea/listarea automata de facturi(facturare automata) sortate in functie de diverse criterii: judete, orase, zone, grupuri de clienti, strazi, agenti etc.
 • calculul numarului si tiparirea de etichete pentru coletele expediate;
 • posibilitatea de a defini şi lucra cu mai multe categorii de preţuri (de catalog, promotional etc.);
 • situatii de vanzari/incasari pe agenti sau clienti, zone etc.;
 • calcularea si contabilizarea penalitatilor;
 • cunoaşterea permanentă a poziţiilor financiare în raport cu partenerii precum şi a documentelor aferente;
 • controlul creditelor.

Portofoliul de contracte pentru clienti/furnizori este vizibil din modulul de documente, astfel incat comenzile si facturile asociate se pot imperechea cu contractele existente, putandu-se urmari, astfel, gradul de realizare a acestora.

In plus, modulul permite editarea si salvarea in baza de date a contractelor in maniera identica pachetelor Microsoft Office (Excel, Word) sau OpenOffice (Write, Calc), atasarea la partener a contractelor scanate.

 

 

Modulul Mijloace Fixe si Obiecte de Inventar

 

 

Caracteristici generale

Aplicaţia informatică asigură gestiunea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe în concordanţă cu normele si normativele în vigoare privind evidenţa şi calculul amortizării acestora după următoarele metode :

 • accelerată, pe jumătate din valoarea de intrare în primul an şi liniar în continuare ;
 • degresiva, un procent configurabil (p%) în luna achiziţionării, apoi liniar de la valoarea rămasă ;
 • liniar (amortismente lunare egale începând cu prima lună de după darea în folosinţă a mijlocului fix).

Sunt oferite urmatoarele functionalitati:

 • vizualizarea/tiparirea registrului de imobilizări pentru toate mijloacele fixe, sau doar pentru cele selectate în interfață;
 • vizualizarea/tiparirea fișei mijlocului fix;
 • vizualizarea, adăugarea, modificarea, ştergerea mijloacelor fixe sau a categoriilor de mijloace fixe. 

 

 

Modulul Resurse Umane

 

 

Caracteristici generale

Aplicaţia informatica asigură suport pentru activitatea specifică a departamentului de resurse umane, inclusiv pentru calculul de drepturi sau obligaţii băneşti ale angajaţilor şi ale firmei.

De asemenea, asigură mecanismul de raportare a diferitelor situaţii solicitate de terţe entităţi privind fiscalitatea, asigurările sociale, şomajul etc.

Modulul Resurse Umane permite :

 • definirea şi introducerea de atribute dinamice aferente angajaţilor, precum si obtinerea de rapoare personalizate, configurabile de catre utilizator;
 • introducerea/modificarea contractelor de munca ale angajatilor;
 • introducerea/modificarea datelor privind persoanele aflate în întreţinerea salariatului ce au statut de coasigurati; determinarea deducerii personale ce va fi calculata fiecarui salariat.
 • editarea declaratiilor 112, 205;
 • intoducerea/modificarea datelor cu privire la reținerile ce se aplică salariatului. Se ofera facilitatea retinerii recurente a unor sume de bani, in momentul calcului salariilor;
 • evidenţierea concediilor de odihna ale angajaţilor;
 • evidentierea concediilor medicale ale angajatilor: introducerea codului de diagnostic (nomenclator 999) permite urmarirea istoricului diagnosticelor pe fiecare angajat;
 • întreţinerea nomenclatorului documentelor necesare la angajare sau a studiilor efectuate;
 • definirea de grupuri de angajaţi, pentru care se pot atribui actiuni specifice sau se pot obtine rapoarte doar pentru angajati ce apartin de un anumit grup;

 

Modulul Salarizare

 

 

Caracteristici generale

Aplicaţia informatica asigură suport pentru activitatea specifică a departamentului de resurse umane, inclusiv pentru calculul de drepturi sau obligaţii băneşti ale angajaţilor şi ale firmei.

De asemenea, asigură mecanismul de raportare a diferitelor situaţii(D112, D205) solicitate de terţe entităţi privind fiscalitatea, asigurările sociale, şomajul etc.

Modulul Salarizare permite :

 • realizarea de simulari pentru a stabili salariul net/brut al unui viitor angajat pornind de la salariul brut/net;
 • introducerea pontajului intr-un mod facilitat de aplicatie prin preluarea automata a orelor conform contractelor, dar se tine seama si de concediile medicale si cele de odihna;
 • calculul salariilor angajaţilor, pe baza unui model adaptabil şi uşor accesibil utilizatorului, care permite ataşarea grupurilor de angajaţi la tranzacţii(formule de calcul) specifice acestora;
 • permite retinerea automata de sume pentru fiecare angajat pentru care lunar trebuie oprita o anumita suma de bani. Se stabileste suma de referinta la care trebuie sa se ajunga si se fac retineri lunar pana suma targetata este atinsa;
 • listarea statul de plată pentru avans sau lichidare, cu multiple optiuni de sortare, selectie si/sau prezentare a datelor;
 • listarea fluturaşilor pentru avans sau lichidare;
 • listarea statului de plata pentru membrii in consiliul de administratie;
 • obtinerea fisei de impozit/adeverinta de impozit a fiecarui angajat;
 • calculul contribuţiilor angajatului/angajatorului la fondurile de şomaj, la casele de asigurări sociale, la administraţiile financiare;
 • gestionarea zilierilor: registrul zilierilor, preluarea in stat de plata, preluarea in declaratia 112;
 • exportul datelor către diverse programe;
 • obţinerea de situaţii statistice privind salariile angajaţilor;
 • generarea automata a notelor contabile;
 • crearea de rapoarte definite de utilizator;
 • obtinerea de fisiere de raportare catre banci, in formate specifice;

 

Modulul Salubritate

 

 

Caracteristici generale

Permite gestionarea proceselor în care este necesară facturarea automată (batch) la anumite momente în timpul lunii, necesitate specifică companiilor care oferă servicii de salubritate,  sau, în general,  prestează servicii periodice unui portofoliu constant de clienți etc.

 

Sunt calculate și contabilizate automat penalitățile, soldurile anterioare, valorile curente și sunt oferite informații în timp real necesare activității de control a creditelor.

De asemenea, se oferă situații necesare conducerii, balanțele de intrări ieșiri, situația pierderilor în sistem precum și mecanismul de  avertisment în situatia unui dezechilibru prestabilit între intrări-ieșiri (dacă este cazul).

 

Modulul permite listarea automata de facturi sortate în funcție de diverse criterii: județe, orașe, zone (definite de utilizator), grupuri de clienți (definite de utilizator), străzi, agenți (definiți de utilizatori) etc.

 

 

Modulul Distributie

 

 

Caracteristici generale

Permite gestionarea proceselor în care este necesară facturarea automată (batch) la anumite momente în timpul lunii, necesitate specifică companiilor care oferă servicii de distribuție,  sau, în general,  prestează servicii periodice unui portofoliu constant de clienți etc.

 

Sunt calculate și contabilizate automat penalitățile, soldurile anterioare, valorile curente și sunt oferite informații în timp real necesare activității de control a creditelor.

De asemenea, se oferă situații necesare conducerii, balanțele de intrări ieșiri, situația pierderilor în sistem precum și mecanismul de  avertisment în situatia unui dezechilibru prestabilit între intrări-ieșiri (dacă este cazul).

 

Modulul permite listarea automata de facturi sortate în funcție de diverse criterii: județe, orașe, zone (definite de utilizator), grupuri de clienți (definite de utilizator), străzi, agenți (definiți de utilizatori) etc.

 

 

Modulul Catering

 

 

Caracteristici generale

Modulul catering este special gandit pentru a utiliza norme de hrana in elaborarea meniurilor. Acest lucru presupune ca, dupa configurare, sa se poata obtine meniul pentru o perioada prestabilita de timp tinandu-se cont de norma de hrana aleas.

 

Modulul catering permite:

 • crearea de rețete, norme de hrană;

 • crearea de plan meniuri utilizand rețetele (exista două moduri distincte de introducere a datelor: prin selecție sau prin introducere);
 • reutilizarea unui plan meniu prin duplicarea acestuia și mai apoi realizarea schimbărilor necesare;
 • obținerea notelor de distribuție a alimentelor ce vor intra în componența unui plan meniu la o data aleasă de utilizator;
 • realizarea scăderii automate din gestiune;
 • lucrul pe puncte de lucru, implicit definirea de plan meniuri pe puncte de lucru.

 

 

 

 

Modulul Medical

 

 

Caracteristici generale

Permite gestionarea proceselor legate de activitatea medicală, specifică unui spital, incluzând:

 • internarea/externarea pacienților;
 • intocmirea/gestiunea Foilor de Observație, a dosarului pacientului și arhivarea datelor acestuia;
 • intocmirea decontului de cheltuieli pentru fiecare pacient;
 • intocmirea condicilor de prescripții medicale;
 • gestiunea medicamentelor: evidența stocurilor/consumurilor în farmacie, pe surse de proveniență, pe pacienți/medici/secții etc;
 • gestionarea procedurilor, diagnosticelor, analizelor medicale etc;
 • raportarea periodice către SIUI, DSMB, a datelor DRG etc;
 • elaborarea indicatorilor de performanță spital.


Exemple de ecrane din aplicatie

Introducere Documente Cautare Documente
Interfata Introducere Documente Interfata Cautare Documente
Banca - Casierie Resurse Umane
Interfata Banca - Casierie Interfata Personal


 

© Else Digital Solutions, 2018Adresa: Str. Doina nr.9, Incinta Dual, Cladirea B, Et. 1, Sector 5, Bucuresti, CP 052151

Telefon, Fax: +4031 800 9831

e-mail: office@else.ro