Modulul Medical

Permite gestionarea tuturor proceselor legate de activitatea medicală, specifică unui spital, incluzând funcționalități precum:
 • Internarea/externarea pacienților
 • Întocmirea/gestiunea foilor de observație, a dosarului pacientului și arhivarea datelor acestuia
 • Întocmirea decontului de cheltuieli pentru fiecare pacient
 • Întocmirea condicilor de prescripții medicale
 • Gestiunea medicamentelor: evidența stocurilor/consumurilor în farmacie, pe surse de proveniență, pe pacienți/medici/secții etc
 • Gestionarea procedurilor, diagnosticelor, analizelor medicale
 • Raportarea periodică către SIUI, DSMB, a datelor DRG
 • Elaborarea indicatorilor de performanță spital.

Beneficii:
 • Reducerea costurilor operaționale
 • Eliminarea birocrației și a volumului de documente tipărite
 • Acces rapid la informații
 • Generarea de rapoarte și statistici în timp real
 • Reducerea timpului prin simplul fapt ca nu mai sunt necesare alte aplicații
 • Eliminarea erorilor umane în procesul de calculare a prețurilor/costurilor
 • Optimizarea costurilor per pacient
 • Crește capacitatea de analiză
 • Eficientizarea activității la nivelul întregii instituții