Strada Doina 9, Bucuresti

Distributie

Permite gestionarea tuturor proceselor în care este necesară facturarea automată în anumite perioade ale lunii,  adresându-se in primul rând companiilor care oferă servicii de distribuție sau servicii. 

Functionalități:

  • Calcularea automata a penalităților și a soldurilor anterioare 
  • Raportări – balanțe de intrări ieșiri, situația pierderilor în sistem precum și mecanismul de avertisment în situația unui dezechilibru prestabilit între intrări-ieșiri, acolo unde este cazul
  • Listarea automată a facturilor în funcție de diverse criterii: județe, orașe, zone (definite de utilizator), grupuri de clienți (definite de utilizator), străzi, agenți (definiți de utilizatori) etc.

Beneficii:

  • Automatizarea proceselor 
  • Gestionarea rapoartelor și analizelor 
  • Acces la informații in timp real