Administrare

Acest modul este esențial pentru funcționarea corectă a produsului.
Permite:

 • definirea structurii organizatorice a companiei;
 • definirea parametrilor generali ai companiei:
  – denumirea companiei;
  – adresa companiei (strada, localitate etc);
  – băncile cu care lucreaza compania și conturile bancare aferente;
  – codul fiscal și codul de înregistrare la registrul comerțului;
  – nume director companie etc.
 • configurarea în vederea asigurării unor servicii funcționale de interes general pentru
  companie:
  – transferul electronic al documentelor între compartimente;
  – validarea strictă a gestiunilor care se introduc în momentul completării
  – documentelor de evidentă;
  – folosirea denumirilor alternative pentru produse și servicii în relațiile
  – economice cu partenerii (furnizori/clienti);
  – imposibilitatea introducerii de documente în perioadele închise din punct de
  vedere contabil.
 • definirea nomenclatoarelor companiei:
  – de produse;
  – de unități de măsură;
  – de valute;
  – de documente
  – bănci etc.
 • definirea utilizatorilor aplicației și drepturile lor de acces.
Was this page helpful?

Leave a reply