12. Declararea listei de drepturi pe obiecte asociate utilizatorului

 1. Dacă aveți drepturi de administrator, intrați în Aplicație – Administrare – Utilizatori;
 2. Apăsați “Drepturi detaliat”;
 3. În noua fereastră apărută utilizatorii au setate implicit, drepturile implicite. Puteți să
  schimbați doar drepturile implicite sau puteți schimba drepturile pentru fiecare utilizator în
  parte, localizându-l în listă și făcând click pe linia utilizatorului, coloana “Lista”;
 4. Apăsați butonul lateral dreapta de pe celula, cel ce are reprezentate trei puncte pe acesta(…);
 5. În fereastra apărută, pagina Obiecte este deja selectată, puteți bifa:
  • Categorii comenzi: permite acces doar la comenzile bifate;
  • Categorii de documente: acces pentru introducerea de documente care aparțin doar
   categoriilor de documente bifate;
  • Categorii de produse: acces la nomenclatoare, pe baza selecțiilor de categorii de
   produse (sau grupe);
  • Gestiuni: acces doar pe gestiunile selectate, la nivelul întregii aplicații;
  • Grupuri de utilizatori (pentru a nu da drepturi la nivelul fiecărui meniu);
  • Tipuri de documente: acces pe vizualizarea și scrierea tipurilor de documente bifate;

Pentru fiecare înregistrare bifată utilizatorul respectiv va avea dreptul de acces pentru acel
obiect.

 1. Pagina Meniuri permite selecția pentru fiecare meniu din aplicație la care utilizatorul
  selectat (afișat în titlul ferestrei) are acces.
  Atenție!: Un utilizator care este asociat unui grup de utilizatori primește acces la meniurile setate
  grupului respectiv. Meniurile bifate la nivel individual fiecărui utilizator vin ca și completare
  meniurilor la care are deja acces, pe baza apartenenței la grup;
  Atenție!: Prin debifarea unui nod din arborele de structură a meniului se va realiza automat
  debifarea tuturor nodurilor subordonate (bifarea unui nod nu implica bifarea tuturor
  subordonaților!);
  Exemplu: Dacă pentru grupul “analiză” se bifează meniul “Rapoarte” și nu se bifează ” Vânzări “,
  iar pentru oricare utilizator ce aparține acestui grup nu se bifează meniul “Rapoarte”, dar se
  bifeaza Vânzări “, atunci utilizatorii în cauză primesc acces la meniul “Vânzări”.
Was this page helpful?

Leave a reply