14. Nomenclatoare

Meniul “Nomenclatoare” permite definirea nomenclatoarelor companiei, pentru:

– clase, grupe si produse;
– unități de măsură;
– categorii de preț, prețuri;
– valute;
– proiecte, capitole;
– tipuri de documente,
– semnatari documente;
– localități, județe, țări.

Meniul – Nomenclatoare

Was this page helpful?

Leave a reply