14.1 Clase si Grupe/Categorii de produse

Gruparea pe clase si grupe/categorii a produselor (corporale sau necorporale) cu care lucrează
compania este necesară atât din punct de vedere al asigurări clarității și sistematizării informațiilor
cât și a selectării, grupării și prezentării datelor în rapoarte sau situații contabile sau extra-contabile.
Gruparea produselor în categorii trebuie să aibă la bază caracteristicile lor comune, denumite
atribute. O categorie de produse poate avea un număr relativ nelimitat de atribute care sunt definite
conform interfeței de mai jos.
O categorie de produse este identificată printr-un cod și un nume. Coloanele Client și Furnizor
specifică modul de utilizare al categoriei de produse respective în relația cu partenerii.
De exemplu, pentru a determina o categorie de produse sa apara pe documentele de tip facturi
furnizori, trebuie selectata coloana „Furnizor”.

Coloana „Categoria Contabila Implicita” asociază toate produsele din categoria respectivă unei
categorii contabile implicite.
De exemplu, categoriei de produse „Alimente” i se poate asocia categoria contabila implicita
„Materii prime”
.

Interfața – Categorii produse

Observație:

În figura de mai sus categoria expandată nu alocă denumiri automate pentru
produse. Acest lucru este indicat de coloana „Editabil”, care este bifată.

Was this page helpful?

Leave a reply