14.10 Preluarea automată a categoriei contabile pentru produse

  1. Se accesează Aplicaţie – Nomenclatoare – Produse – [Nume Clasa] – [Nume Grupa];
  1. Din meniul principal se alege opţiunea “Setează categoria contabilă la cea implicită” în cazul în care doriţi preluarea categoriei setate la nivelul grupei/categoriei;
  2. Din meniul principal se alege opţiunea “Setează categoria contabilă la una la alegere” în cazul în care doriţi alegerea categoriei contabile dintr-o listă:
  3. Toate produsele din grupa curentă vor primi categoria contabilă selectată.

Observaţie

            Pentru actualizarea categoriei contabile pe toate documentele unde apare un anumit produs, faceţi click dreapta pe un produs şi alegeţi opţiunea “Actualizare categorie contabila pe documente”.

Was this page helpful?

Leave a reply