14.11 Preluare automată a codurilor interne pentru produse

  1. Se accesează Aplicaţie – Nomenclatoare – Produse – [Nume Clasa] – [Nume Grupa];
  2. Dim meniul formularului curent alegeţi “Opţiuni \ Generează Cod Intern pentru înregistrările fară Cod Intern”;

Observaţie

Aceasta opţiune va completa, în ordinea din listă, codul intern conform jurnalului de numerotare. Dacă jurnalul de numerotare nu este setat. Nu va avea loc nicio completare.

Was this page helpful?

Leave a reply