14.13 Comasarea produselor

  1. Se accesează Aplicaţie – Nomenclatoare – Produse – [Nume Clasa] – [Nume Grupa];
  2. Selectaţi unul sau mai multe produse folosind una din combinaţiile Ctrl+Click / Shift+Click / Ctrl +A.

Observaţie

Produsele selectate vor dispărea din nomenclator şi vor fi comasate în produsul ce urmează a fi ales ca destinaţie. Toate apariţiile produselor, în documente, note contabile, etc. vor fi înlocuite de produsul destinaţie.

  1. Efectuaţi click dreapta şi alegeţi opţiunea “Comasare într-un singur produs (selecţii)”;
  2. Alegeţi produsul destinaţie, cel care va înlocui toate produsele selectate anterior. Se poate efectua filtru după Cod Intern, Cod şi Nume. Selectaţi un produs şi apăsaţi “Accepta”;
  3. Vor apărea următoarele mesaje de confirmare:
  4. Nu mai este nevoie de salvarea datelor.

Atentie!  Acest procedeu este ireversibil

Was this page helpful?

Leave a reply