14.3 Introducerea unui produs

  1. În Aplicatie – Nomenclatoare – Produse – [Nume Clasă] – [Nume Grupă/Categorie] (aici se alege categoria în care se va introduce noul produs);
  2. Dacă, categoria nu este definită se merge mai întâi în Aplicatie – Nomenclatoare – Grupe de produse . Se adaugă o nouă înregistrare făcând click pe rândul din patrea superioara (unde scrie „click aici pentru a adauga o noua categorie”). Se completează codul, numele,  etc. Se apasă “Salveaza”;
  3. După intrarea în formularul de adăugare produse, se introduce o noua înregistrare, făcând click pe rândul din partea superioară, unde apare textul „click aici pentru a adauga un nou produs”;
  4. Se completeaza, cel puţin Codul (Cod Alternativ),  Numele, UM. Aplicaţia va genera Cod Intern, doar daca jurnalul pentru cod intern este activ.
  5. Se apasă „Salveaza”.

Interfața – Produse din categoria “Diverse”

Observație:

Pentru jurnalul de numerotare cod intern există posibilitatea

a) numerotării produselor în funcţie de clasa şi grupa de care aparţin sau

b) numerotarea tuturor produselor folosind aceeaşi codificare.

Pentru setarea strategiei de numerotare se accesează (de către administrator) Aplicaţie – Administrare – Configurare, iar în tabul Module – Aplicatie se va seta câmpul Generare Cod Intern pe Categ. (Da)/ Global (Nu), aşa cum se poate observa şi în figura de mai jos.

Interfața – Configurare Aplicație ERA-ERP

Was this page helpful?

Leave a reply