14.4 Explicarea câmpurilor statice din nomenclatorul de produse

Pentru o evidenţă cât mai completă a produselor, în cadrul modulelor ERP-ului nomenclatorul de produse cuprinde o serie de câmpuri statice.

Pentru evidenţa particulara, proprie fiecărei companii, produselor li se pot asocia atribute definite în mod dinamic. În subcapitolul Introducerea unei grupe/categorii de produse se poate vedea modul de definire a câmpurilor dinamice (atribute ale grupei de produse).

Mai jos sunt enumerate câmpurile statice din nomenclatorul de produse:

 • Cod Intern: cod generat automat de către aplicaţie. Necesită preconfigurarea jurnalului de numerotare;
  • Cod Alternativ: cod pentru evidenţa alternativă a produselor în cadrul ERP-ului. Se introduce de către utilizator;
  • Nume: denumirea produsului/serviciului;
  • UM: Unitatea de Măsură.
  • UM FA: Unitatea de Măsură pentru Forma de Ambalare, reprezintă unitatea în care se poate ambala produsul. Reprezintă şi forma de etichetare cu coduri de bare a produselor;
  • Q 1 FA: Cantitatea pentru o Formă de Ambalare;

Observaţie

Lista unităţilor de măsură se încarcă la deschiderea aplicaţiei, iar o reactualizare a listei are loc la fiecare 5 minute. Pentru completarea nomenclatorului de unităţi de măsură accesaţi Aplicaţie – Nomenclatoare – Unităţi de Masură.

Was this page helpful?

Leave a reply