14.5 Loc Depozitare: codul de sector – rand – raft unde se afla depozitat produsul

 • Se Cântăreşte: indicator pentru cântar. Dacă este setat, ERA-ERP permite cântărirea produsului;
  • Masa Buc(g): masa unei bucăţi din produs. Câmpul conţine un buton ce deschide interfaţa de cântărire a produsului. ERA-ERP poate fi legată la un cântar cu interfaţă serială (RS-232);

Interfaţa pentru cântărirea produselor

 • Preţ Catalog: preţul de catalog al produsului;
  • Preţ Valuta: valuta în care este exprimat preţul de catalog;
  • Preţ Curs Banca: banca al cărui curs va fi utilizat în momentul introducerii produselor pe documente exprimate în valuta de referinţă. Necesită completarea nomenclatorului de instituţii bancare, Financiar – Configurare – Banci/Casierii şi Conturile lor;
  • Taxa Vamală: valoarea implicită a taxei vamale, utilizată, de asemenea, pe documente;
  • Q Avert. Stoc: cantitatea la care ERA-ERP va atenţiona utilizatorul că stocul a depăşit valoarea critică;
  • Q Aprovizionare: cantitatea implicită pentru aprovizionare;
  • Sursă Produs: indică sursa produsului (Achiziţie externă sau Reper/Subansamblu). Parametrul este utilizat în cadrul modulului de producţie;
  • Tip Etichetă: indică ce tip de etichetă cu cod de bare va tipări ERA-ERP. Acest parametru permite conectarea  mai multor imprimante pentru coduri de bare. De exemplu putem avea etichete pentru interior şi etichete pentru exterior. Se va defini un tip de eticheta pentru interior şi un tip de etichetă pentru exterior. Pentru fiecare categorie se vor asocia imprimantele, pentru fiecare utilizator care utilizează această funcţionalitate. Nomenclatorul de tipuri de etichete este accesibil în Aplicaţie – Administrare – Configurare – Module – Producţie – Tipuri Etichetei;
  • Categ Contabilă: indică categoria contabilă utilizată pentru contarea automată pe bază de monografii şi documente. Nomenclatorul de categorii contabile este disponibil în Contabilitate – Configurare – Categorii Contabile pentru Produse

Observaţie

Categoria contabilă setată la nivelul nomenclatorului de produse este utilizată, în momentul generării de formule contabile, doar dacă pe document nu a fost deja indicată o categorie contabilă.

Imagine: se setează imaginea produsului. Se deschide câmpul, se apasă click dreapta, iar din listă se alege “Incarca”, se selectează imaginea, apoi se apasă “OK”;

Observaţie

Categoria contabilă setată la nivelul nomenclatorului de produse este utilizată, în momentul generării de formule contabile, doar dacă pe document nu a fost deja indicată o categorie contabilă.

Imagine: se setează imaginea produsului. Se deschide câmpul, se apasă click dreapta, iar din listă se alege “Incarca”, se selectează imaginea, apoi se apasă “OK”;

Info URL:pentru mai multe informaţii despre produs, se completează adresa web la care se pot afla mai multe informaţii despre produs

Was this page helpful?

Leave a reply