14.6 Alocarea automată a codului intern de produs

 1. Accesați Aplicatie – Nomenclatoare – Produse – [Categorie de produs];
 2. Apăsați “Jurnal cod intern”;
 3. Bifați “Activ”, pentru activarea numerotării automate a produselor;
 4. Aveți la dispoziție următoarele posibilități pentru crearea codului de produs:
  1. Număr de cifre: indică câte cifre vor intra în componența codului;
  1. Număr de caracter din codul clasei: specifică câte caractere vori fi preluate din codul de clasă. Acestea vor apărea ca prefix;
  1. Numar de caractere din codul grupei: specifică câte caractere vor fi preluate din codul de grupă;
  1. Seria: va apărea după caracterele preluate din codul de grupă;
  1. Număr inițial: numărul de la care se pornește numerotarea;
  1. Cu cifră de control: verifică combinația aleasă;
  1. Cu delimitator: permite delimitatorului să fie inserat între prefix și serie, precum și între serie și cifrele codului
 5. Apăsați “Accepta”;

Salvați modificările.

Interfața pentru setarea automată a CodIntern Produs

Observaţie

Pentru resetarea numărului curent se suprascrie câmpul “Numar iniţial”, după care se apasă “Reset”. Se apasă “Da” pentru confirmarea operaţiei.

Was this page helpful?

Leave a reply