14.7 Construirea automată a denumirii produselor

Pentru ca mecanismul de construire automată a denumirilor de produse să funcționeze trebuiesc îndeplinte (în prealabil) condițiile următoare și avute în seamă precizările:

 • Categoria de produse trebuie să conțină cel puțin un atribut (vezi introducerea unei categorii de produse);
 • Dacă coloana Display este completată (în atributele categoriilor de produse), valoarea respectivă va înlocui pe cea specificată în coloana Nume;
 • Valoarea precizată în coloana Prefix (în atributele categoriilor de produse),  va fi inserată înaintea valorii atributului;
 • Denumirea produselor dintr-o categorie va fi un șir de caractere compus din atributele (și, eventual, prefixele lor!) care au pe coloana Index valori pozitive, ordonate, de la stanga la dreapta, conform valorii crescatoare a indexului;
 • regula de construire a numelor de produse va fi salvata in [Profil implicit].
 1. Intrați în  Aplicație – Nomenclatoare – Categorii de produse
 2. Adăugați o categorie nouă (făcând click pe “”, aflat pe navigator);
 3. Introduceți codul și numele categoriei. După caz bifați “Client” sau “Furnizor”;
 4. Nu bifați “Editabil”;
 5. Adăugați, obligatoriu, atribute pentru această categorie. Faceți click pe butonul de expandare a rândului curent (“”);
 6. Adăugați un atribut făcând click pe rândul unde apare mesajul “Click aici pentru a adauga un nou atribut”;
 7. Intorduceți numele, tipul de dată și indexul (obligatoriu). Indexul indică pe ce poziție se va afla valoarea atributului în denumirea produsului. Dacă nu doriți ca atributul să compună denumirea produsului, puneți indexului valoarea “-1” ;
 8. Dacă tipul atributului este “Lista din care se poate selecta un singur element” sau “Lista din care se pot selecta mai multe elemente”, mai faceți click pe butonul “” și introduceți elementele listei;
 9. Salvați și închideți fereastra.
Was this page helpful?

Leave a reply