14.8 Vizualizare şi export tabel produse

  1. Intraţi în Aplicaţie – Nomenclatoare – Grupe de Produse;
  2. Din meniul ecranului deschis alegeţi Extra – Tabel Produse;
  3. Pentru export în excel, faceţi click dreapta pe tabel si alegeţi opţiunea “Export Excel”. Doar un utilizator cu drepturi de adminsitrare are dreptul de a face exportul;
  4. Pentru a deschide grupa de produs, faceţi dublu- click pe rând.

Interfaţa – Tabel Produse

Was this page helpful?

Leave a reply