3. Schimbarea punctului de lucru curent

ERA-ERP crează înregistrări în baza de date, pe care le semnează cu punctul de acces, pe care
utilizatorul a accesat aplicația. În funcție de modul de acces al utilizatorului, situațiile/rapoartele
prezentate de aplicație sunt destinate doar punctului de lucru/punctului de acces, pe care s-a accesat
aplicația. În acest caz se recomanda schimbarea punctului de acces, după cum este prezentat mai

jos:

  1. Intrați în Aplicatie – Punct de lucru;
  2. Din fereastra apărută alegeți punctul de lucru, din zona superioară identificată de mesajul
    “Selectati punctul de lucru”;
  3. Alegeti gestiunea disponibilă pentru punctul de lucru selectat anterior (identificată de
    mesajul “Gestiuni accesibile”);
  4. Dacă este prima dată când deschideți aplicația alegeți modul de acces “Administrare”;
  5. Apăsați butonul “Accepta”.
Was this page helpful?

Leave a reply