5. Introducerea de imagini pentru fundal/rapoarte/logo companie

 1. Accesați Aplicație – Administrare – Date Companie, pagina Imagini;
 2. Apăsați butonul de adăugare ( ) aflat în subsolul ferestrei;
 3. În secțiunea “Fară imagine” faceți mai întai click stânga, pentru activarea zonei, iar apoi
  click dreapta și alegeți opțiunea “Incarcă”. Va apărea fereastra de dialog pentru selectarea
  unui fișier de tip imagine (doar opțiunile: .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .ico, .png, .tif sunt
  disponibile). După ce ați selectat fișierul apăsați Open/Deschide;
 4. Secțiunea “Proprietăți” cuprinde atribute generale ale imaginii:
 • Activă: indică dacă imaginea este activă. O imagine inactivă nu are niciun efect
  asupra aplicației;
 • Aliniere: indică modul de aliniere al imaginii, atunci când contextul permite
  alinierea;
 • Mod vizualizare: indică modul de afișare al imaginii, atunci când contextul permite
  utilizarea acestui atribut;
 • Landscape: modul de afișare tip peisaj.

Exemplu: Daca există doua imagini setate ca “fundal raport”, iar pentru prima avem bifat
modul “landscape”, iar pentru a doua nu avem bifat modul “landscape”, aplicația va utiliza
imaginea cu mod “landscape” activat pentru toate rapoartele pentru care modul de afișare
este, de asemenea, “landscape”. Pentru rapoartele ce au formatarea paginii de tip “portrait”
(portret) se va utiliza imaginea care are atributul “landscape” dezactivat.
În cazul în care sunt încărcate mai multe imagini de tip “fundal raport” aplicația va utiliza
întotdeauna prima înregistrare ce îndeplinește toate criteriile necesare, criteriul de selecție
este aleatoriu, atâta timp cât celelalte condiții sunt îndeplinite. În acest ultim caz se
recomandă utilizarea atributului “activă” pentru a indica dacă o imagine poate fi utilizată;

 • Repetare: indică dacă o imagine poate fi repetată atât pe orizontală cât și pe
  verticală pentru a acoperi întreaga suprafață a zonei de afișare. Se aplică, doar în situația în care imaginea este setată ca “fundal aplicație” și doar dacă rezoluția acesteia este mai mică decât zona de lucru;
 • Transparență: poate fi o valoare între 0 (fară transparență) și 255 (transparență
  totală), aplicabil doar acolo unde contextul permite;
 • Tip Fișier: nu poate fi editat, preia informații despre imaginea încărcată (rezoluție și
  tip);
 • Utilizator: indică utilizatorul pentru care se aplică imaginea. Implicit preia utilizatorul care încarcă imaginea;

5. Secțiunea “Info” prezintă scopul imaginii:

– Cod: cod alocat automat în funcție de numărul de imagini deja încărca

– Modul: indică modulul din aplicație pentru care se aplică imaginea (acolo unde
modulul este determinant în utilizarea imaginii);

– Descriere: câmp introdus de utilizator, pentru a prezenta scopul imaginii;

– Tip imagine: atribut care determină locul în care este utilizată imaginea.

6. Secțiunea “Margini Raport” prezintă atribute specifice doar imaginilor de tip “fundal raport”:

– Margini: indică dacă se utilizează marginile specificate de utilizator;

– Sus: valoare margine sus;

– Stanga: valoare margine stânga;

– Dreapta: valoare margine dreapta;

– Jos: valoare margine jos.

7. Se salvează prin apăsarea butonului “Salveaza

Was this page helpful?

Leave a reply