6. Configurare parametri generali aplicație

Deschideți fereastra localizată în meniul Aplicație – Administrare – Configurare… pagina
Module;

Setați parametrii necesari funcționării aplicației. Aceștia au fost grupați pe module:

a) Aplicație:

 • Companie: indică care este înregistrarea din nomenclatorul de parteneri, aferentă
  companiei care utilizeaza aplicația. Datele introduse pe formularul Comercial –
 • Parteneri – Actualizare… în dreptul partenerului setat în parametrul “Companie” sunt
  utilizate în antetul rapoartelor din aplicație;
 • Transfer electronic: aplicația gestionează transferul electronic de documente prin
  utilizarea unui protocol de confirmare/infirmare a documentelor transmise între
  compartimente;
 • Validare gestiuni: determină blocarea salvării documentelor la care nu s-au introdus
  gestiuni (daca documentele au fost definite ca având gestiuni!);
 • Validare perioada închisă: determină blocarea salvării documentelor care au data
  anterioara ultimei perioade închise;
 • Foloseste denumire alternativă: determină tipărirea denumirii alternative a
  produselor și serviciilor pe facturile clienților (dacă există!).
 • Selecție categorie preț: determină afișarea pe documente a unei coloane de pe care
  se poate selecta categoria de preț dorită;
 • Selecție după cod: determină afișarea pe documente a unei coloane ce conține Codul
  produsului (din nomenclatorul de produse) după care se poate face selecția acestuia;
 • Selecție după cod intern: determină afișarea pe documente a unei coloane ce
  conține codul intern al produsului (din nomenclatorul de produse) după care se poate
  face selecția acestuia;
 • Afișare cod intern pe facturi: determină afișarea pe facturi a codului intern al
  produselor;
 • Afișare cod pe facturi: determină afișarea pe facturi a codului produselor;
 • Afișare subtotal produse pe facturi: determină afișarea pe facturi a subtotalului
  după fiecare categorie de produse;
 • Afișare coloana Memo pe facturi: determină afișarea pe facturi a conținutului
  coloanei memo;
 • Afișare categorie preț pe facturi: determină afișarea pe facturi a categoriei de preț
  (dacă a fost introdusă);
 • Afișare valoare în valuta de referință alături de totalul facturilor: permite
  afișarea totalurilor doar într-o valută (nebifat) sau în valuta de referință și în valuta
  facturii (bifat);
 • Afișare valoare în valuta de referință pe liniile facturii: permite afișarea totalurilor doar într-o valută (nebifat) sau în valuta de referință și în valuta facturii (bifat);
 • Afișare anexa 1 pe facturi: determină afișarea anexei 1 (personalizate) la factură;
 • Afișare anexa 2 pe facturi: determină afișarea unei anexei 2 (buletin de expediție) la
  factură;
 • Verifică dacă produsele aparțin comenzii: realizează o validare suplimentară la
  salvarea documentelor care au comandă;
 • Verifică dacă am cantități negative pe linii: nu permite salvarea documentelor dacă
  cel puțin una din linii are o valoare negativă;
 • Verifică dacă am stoc suficient: nu permite salvarea unui document de stoc dacă
  pentru unul din produse nu există stoc suficient în gestiunea selectată pe document;
 • Verifică dacă am capitole la conturile de Venituri/Cheltuieli: indică dacă la
  verificarea documentelor (“Cautare documente\ Verifica\ Sumele Capitolelor”) se
  face și pentru monografiile ce conțin conturile de venituri și cheltuieli;
 • Calculează penalități la facturile emise: determică calculul de penalități pentru
  restanțele la plată ale unui client. Penalitățile se calculează la realizarea plății și
  obligatoriu imperecherea documentelor;
 • Zile grație dupa care calculez penalități: nr. de zile după care aplicația începe să
  aplice procentul de penalitate pentru soldul facturilor pentru fiecare zi de întârziere
  față de momentul împerecherii (plății);
 • Produs penalitate pe documentele emise: indică produsul ce va fi automat trecut pe
  factura emisă în cazul în care s-au calculat penalități. Suma aferentă este chiar
  valoarea penalităților;
 • Document penalități (scos din utilizare): indică care este tipul de document aferent
  sumelor de penalități. Se utilizează doar prin excepție.
 • Afișare penalități pe facturile emise: determină afișarea valorii penalităților pe
  noile facturi emise pentru un client cu restanțe la plata facturilor existente;
 • Afișare suma soldurilor anterioare pe facturile emise: afișează suma soldurilor
  (sume restante) pe facturile emise;
 • Afișare scadență pe facturile emise: afișează data scadentă pe facturile emise;
 • Număr zile scadență pe facturile emise: setează numărul de zile pentru scadența
  facturilor emise. Reprezintă valoarea implicită. Dacă partenerul are setat un alt
  număr de zile de scadență acesta este prioritar. Dar prioritatea cea mai mare o are
  numărul de zile de scadență trecute pe contractul partenerului, însă este nevoie ca
  factura să provină dintr-un contract;
 • Agentul vede toți partenerii: permite unui agent să vizualizeze toți partenerii sau
  doar cei la care are dreptul;
 • Afișez numele agentului pe facturile emise: permite afișarea numelui agentului pe
  facturile emise;
 • Afișez numele facturatorului: permite afișarea numelui facturatorului pe facturile
  emise;
 • Dau numere facturi importate: determină alocarea de numere pe facturile
  importate;
 • Valuta EUR: asociază valuta EUR corespondentului din nomenclatorul de valute;
 • Valuta USD: asociază valuta USD corespondentului din nomenclatorul de valute;
 • Tip document FF taxare inversă: indică tipul de document de tip furnizor utilizat
  pentru operațiunile cu taxare inversă;
 • Tip document FC taxare inversă: indică tipul de document de tip client utilizat
  pentru operațiunile cu taxare inversă;
 • Drepturi pe fiecare meniu din aplicație: opțiune care face joncțiunea dintre cele
  două moduri în care se pot afișa meniurile aplicației: a) prin utilizarea cuvintelor
  cheie (documente, comercial, contabilitate, etc.) b) prin setarea meniurilor la nivel de

grupuri și utilizatori;

 • Stil rapoarte ribbon: prin setarea acestei opțiuni meniurile rapoartelor vor fi de tip
  ribbon, stil de afișare introdus pentru prima dată pe suita Office 2007;
 • TVA Încasare: indică dacă societatea aplică sistemul TVA la încasare, conform
  prevederilor OUG 15/2012;
 • Nr. zile exigibilitate TVA la Încasare: indică parametrul, conform normelor legale,
  care determină exigibilitatea TVA chiar dacă o factură nu a fost plătită/încasată. Se
  aplică doar la facturile emise;
 • Gestiunea implicită: permite setarea gestiunii ce va fi completată implicit, urmând
  ca utilizatorul să poată modifica valoarea setată;
 • Gestiunea obiectelor de inventar în folosință: indică valoarea implicită pentru
  gestiunea obiectelor de inventar;
 • Gestiunea mijloacelor fixe în folosință: indică valoarea implicită pentru gestiunea
  mijloacelor fixe;
 • Generare cod intern pe Categ. (Da)/Global (Nu): indică dacă codul intern se va
  genera distinct pe categorii de produse (bifat) sau dacă se folosește aceeași
  numerotare pentru toate produsele, indiferent de categoria de care aparțin(debifat);
 • Nr. zecimale afișate Documente: indică numărul de zecimale ce vor fi afișate la
  sumele de pe rapoarte;
 • Nr. zecimale afișate Documente – cantitate: indică numărul de zecimale ce vor fi
  afișate pentru cantități, în cadrul raportelor;
 • Folosesc cont(bifat) sau categorie contabila (debifat): pentru utilizarea contării la
  nivel de linie a fiecărui document, se bifează opțiunea. Pentru lucrul cu monografii
  contabile se va lasa debifată;
 • Încarc documentele financiare: indică perioada pentru care se vor încărca
  documentele financiare. O valoare mai mare determină un timp de încărcare a
  datelor, de asemenea, mare;
 • Documentul pentru încărcare gestiune: indică tipul de document utilizat pentru
  încărcarea automată de gestiune;
 • Documentul pentru descarcarea de gestiune: realizează asocierea cu tipul de
  document care realizează scăderea de gestiune;
 • Document inventar: indică tipul de document ce va fi utilizat la realizarea
  inventarului, pe bază de scanări de coduri de bare;
 • Produs avans: indică produsul din nomenclator ce va fi trecut pe documente ca
  avans, dacă situația o impune.

b) Documente

 • Buton “Continua” încarcă fereastra necompletată sau păstrează datele
  anterioare:
  indică dacă prin apăsarea butonului “Continua”, în formularul de
  introducere documente, aplicația va curăța valorile din antetul documentului anterior
  intorduse (bifat) sau le va păstra (debifat);
 • Încarcă antet implicit pentur oferta: indică dacă se va utiliza antetul implicit, la
  generarea raportului de ofertă, pe vânzări;
 • Afișez valoarea pe avizul de expediție (Da/Nu): avizul de expediție poate fi generat
  cantitativ-valoric (bifat) sau doar cantitativ (debifat);
 • Factura Avans: indică tipul de document utilizat pentru factura de avans;
 • Factura Storno: indică tipul de document utilizat pentru factura storno;
 • Factura Proforma: indică tipul de document utilizat pentru factura proformă;
 • Factura Engleza: indică tipul de document utilizat pentru factura în engleză.

c) Producție

 • TEH: Drepturi editare tehnologie: determină utilizarea de drepturi de acces
  specifice în cadrul modulului de producție (tehnolog/ normator);
 • TEH: Jurnal numerotare procese tehnologice: indică jurnalul de numerotare ce va
  fi utilizat pentru atribuirea automată de coduri. Setarea jurnalului de numerotare se
  realizează din Aplicație – Nomenclatoare – Tipuri de Documente – Jurnale regim
  special;
 • TEH: Jurnal numerotare tehnologii (rețete) : indică jurnalul de numerotare ce va
  fi utilizat pentru atribuirea automată de coduri. Setarea jurnalului de numerotare se
  realizează din Aplicație – Nomenclatoare – Tipuri de Documente – Jurnale regim
  special;
 • TEH: UM normare: bifat=ore, debifat=minute: Indică unitatea de măsură de timp
  utilizată pentru valorile introduse pentru operațiile tehnologiei;
 • Devize: Procent cheltuieli indirecte: procentul aplicat la suma rezultată pentru
  cheltuieli indirecte;
 • Devize: Procent profit aplicat la ofertare: procentul aferent marjei de profit;
 • Devize: Procent TVA: procentul aferent cotei de TVA;
 • COM: Genereaza codul comenzilor: determină generarea automată a codului
  comenzilor. Dacă se păstrează căsuța debifată, atunci utilizatorul trebuie să introducă
  manual codul comenzii (câmp obligatoriu);
 • COM: Verifică stocurile la introducerea comenzilor: nu permite generarea unei
  comenzi dacă stocul pentru oricare din produsele comenzii nu au o cantitate
  suficientă pe stoc;
 • COM: Rezervare de stoc cand se comanda: indică dacă se va face rezervarea
  stocului o dată cu generarea unei comenzi;
 • COM: Se încarcă doar produse ce au tehnologie de fabricație: indică dacă în
  formularul de introducere comenzi se permite adăugarea unui produs care nu are
  definită tehnologia de realizare;
 • COM: Număr de zile avertisment comenzi: indică numărul de zile, față de
  termenul de livrare al comenzii, după care utilizatorul este informat vizual, pe
  ecranul de planificare a producției, că se apropie termenul limită;
 • Categorie rapoarte producție: categoria tipurilor de documente pentru producție;
 • Doc. Necesar Aprovizionare: indică tipul de document ce va fi utilizat de aplicație,
  pentru a salva necesarul de aprovizionare (obținut în urma evaluării comenzii);
 • Doc. Necesar Execuție: indică tipul de document ce va fi utilizat de aplicație, pentru
 • a salva necesarul de execuție (obținut în urma evaluării comenzii);
 • Doc. Ajustare Necesar Execuție: indică tipul de document ce va fi utilizat de
  aplicație, pentru a consemna scăderea din necesarul de execuție (obținut în urma
  evaluării comenzii);
 • Doc. Aprovizionare comandă: indică tipul de document utilizat pentru realizarea
  automatizată a aprovizionărilor, pe baza unei comenzi;
 • Document de retur: tipul de document pentru returul de produse;
 • NLP: Jurnal numerotare: indică jurnalul de numerotare utilizat pentru lansările în
  producție;
 • PROG: Ora start program lucru (0-23): ora indicată determină afișarea restrânsă
  (doar a programului de lucru) pentru ecranul de programare;
 • PROG: Ora sfârșit program lucru (0-23): ora indicată determină afișarea restrânsă
  (doar a programului de lucru) pentru ecranul de programare;
 • PROG: Minute per interval (1-60): indică câte minute va avea o diviziune, pe
  ecranul de programare;
 • PROG: Minute pauză între operațiile atribuite aceluiași executant: utilizat
  pentru programarea automată a unei comenzi;
 • PROG: Minute pauză între operații la schimbarea executantului: utilizat pentru
  programarea automată a unei comenzi;
 • PROG: Încarcă programări pentru următoarele x luni: indică momentul de
  sfârșit față de care se vor încărca înregistrări pe ecranul de programare;
 • PROG: Încarcă programări din ultimele x luni: indică momentul de început față
  de care se vor încărca înregistrări pe ecranul de programare;
 • PROG: Doc. de rezervare: tipul de document pentru rezervarea de stoc;
 • PROG: Doc. de derezervare: tipul de document pentru anularea rezervării de stoc;
 • PROG: Doc. de transfer: tipul de document pentru transferul de stoc;
 • PROG: Bon de retur materiale: tipul de document pentru returnarea produselor pe
  stoc;
 • PROG: Raport de producție: tipul de document pentru consemnarea în gestiune a
  produselor rezultate în urma execuției unei tehnologii;
 • PROG: Schimbare comandă -: tipul de document pentru rezervare (se va
  modifica);
 • PROG: Schimbare comandă +: tipul de document pentru derezervare (se va
  modifica);
 • PRED: Nota de predare (transfer): tipul de document pentru consemnarea predării
  de produse între posturi/magazie;
 • PROG: Nota rebut: tipul de document pentru consemnarea rebuturilor;
 • Gestiune aprovizionare: gestiunea în care se fac aprovizionări pentru producție;
 • Gestiune predare m.f.: gestiunea în care se trec produsele rezultate în urma
  producției;
 • Autorecepție Doc. bon transfer: documentul prin care se face transferul de produse
  de la magazie în gestiunea unui salariat;
 • Autorecepție Doc bon consum: documentul prin care se face consumul din
  gestiunea salariatului;
 • Autorecepție Doc raport producție: documentul prin care se face încărcarea de
  gestiune, ca urmare a autorecepției (proces de producție);
 • Autorecepție Doc. notă predare: [rezervat]
 • Autorecepție Doc. notă retur:[rezervat]
 • Touch: Afișare doar operații post lucru: indică dacă pe terminalele de tip touchscreen
  sunt afișate operațiile aferente postului de lucru la care este asociat terminalul
  sau se afișează toate operațiile executantului, indiferent de locul de realizare;
 • Picking: Cântărire produse, conform nomenclator: indică dacă se face picking doar pe bază de cântărire, în cazul în care nomenclatorul de produse prevede acest lucru (în dreptul fiecărui produs există bifa “se cântărește”);
 • Coef. conversie UM produse linie -> coloana: indică dacă introducerea/citirea pe
  ecranul Aplicație – Nomenclatoare – Tabel Conversie se face pentru UM de pe
  coloana (bifat: 1UM Linie= kConversie x 1 UM Coloana) sau linie (debifat 1 UM
  Coloana = kConversie x 1 UM Linie);

În cadrul paginii “Producție” se completează și următoarele setări

 • Tipuri Etichete: nomenclator pentru tipurile de etichete;
 • Operații Tipărire Etichete: indică lista operațiilor pentru care aplicația este instruită să tipărească etichete de flux;
 • Operații Aprovizionare: indică lista operațiilor care determină realizarea
 • aprovizionărilor din gestiune (cu pocketPC-ul sau direct din ERA);
 • Posturi de lucru Touchscreen: indică asocierea dintre posturile de lucru și adresele IP
  ale terminalelor, în vederea realizării filtrării operațiilor ce vor fi afișate pe aceste
  terminale.

d) Resurse Umane

 • Avertizare la modificari personal: indică dacă se vor afișa operatorului notificări cu
  privire la modificările survenite în personal;
 • Afișare fotografie în personal: indică dacă câmpul pentru fotografie este sau nu afișat
  (permite tipărirea ecusonului);
 • Permit modificare data în istoric angajat: parametru pentru administrare în cazul în
  care apar erori la introducerea datelor (=modalitate de corecție a datelor)
 • Grupul Salariați + CA: indică care este grupul salariaților și al membrilor în consiliul de
  administrație în vederea calculului pentru salarii dar și pentru afișări de rapoarte specifice;
 • Grupul Membri CA Rezidenți: indică care este grupul membrilor în consiliul de
  administrație rezidenți în vederea calculului pentru salarii dar și pentru afișări de rapoarte
  specifice;
 • Grupul Membri CA Nerezidenți: indică care este grupul membrilor în consiliul de
  administrație nerezidenți în vederea calculului pentru salarii dar și pentru afișări de

rapoarte specifice;

 • Grupul Colaboratori: indică care este grupul colaboratorilor în vederea calculului
  pentru salarii dar și pentru afișări de rapoarte specifice;
 • Tip Doc. pt. repartizare pe centre de cost salarii: indică tipul documentului utilizat
  pentru repartizarea costurilor salariale pe centre de cost (în cazul în care rămâne nesetat, nu
  se poate genera documentul)

e) Contabilitate

 • Prefix cont casă: indică prefixul pentru contul de casă, util în generarea notelor contabile
  pe bază de monografii;
 • Prefix cont bancă: indică prefixul pentru contul de bancă, util în generarea notelor
  contabile pe bază de monografii;
 • Sfârșit interval este prioritar: neutilizat;
 • Tip balanță: indică balanța de verificare analitică. Parametru util pentru generarea
  raportului de bilanț

f) Financiar

 • Document pentru decont: indică tipul documentului generat pe ecranul de introducere
  deconturi.
 • Categoria contabila aferenta conturilor 542: indică categoria contabila utilizată pentru
  avansul spre decontare;
 • Selectati contul avansuri trezorerie (542) : indică contul aferent avansului spre
  decontare;
 • Doc. bon fiscal combustibil: indică tipul de document utilizat la introducerea bonurilor
  de combustibil;
 • Produs combustibil: indică produsul ce va fi trecut automat pe documentele bonuri
  fiscale combustibil;
 • Procent penalități la facturile client: indică procentul aplicat pentru fiecare zi de
  întărziere față de scadența unei facturi emise. Ex: 0.002 = 0.2%
 • Împerecheri: încarc documente și cu data ulterioară plății: permite realizarea
  împerecherilor între două documente ale aceluiași partener, indiferent de data trecută pe
  acestea;
 • Doc. încasare în plus – bancă: indică documentul pentru încasările în plus, bancă;
 • Doc. încasare în plus – casă: indică documentul pentru încasările în plus, casă;

g) Comercial

 • Nr. facturi generate simultan: indică numărul de facturi generate simultan. Batchul
  poate fi format din oricâte facturi, acest parametru doar incă un număr optim pentru
  procesări simultane;
 • Permit introducerea comenzilor fară produse: permite introducerea comenzilor fără
  produse;

h) Imobilizări

 • Doc. consum recepție: se emite la recepția mijlocului fix;
 • Doc. dare în folosință: se emite la momentul dării în folosință;
 • Doc. de mișcare: transfer dintr-o secție în alta;
 • Doc. reevaluare: va cuprinde valoarea integrala conform M.F. și noua durată de
  amortizare;
 • Doc. pt. diferențe în plus cu reevaluarea: tipul documentului pentru diferențe în plus;
 • Doc. pt. diferențe în minus cu reevaluarea: tipul documentului pentru diferențe în
  minus;
 • Doc. de modernizare: va cuprinde doar diferența aferentă modernizării;
 • Doc. de casare: pentru ieșirea din uz a mijlocului fix;
 • Doc. de inchiriere: pentru a semnala inchirierea mijlocului fix;
 • Doc. calcul amortizare: reține valorile pt. amortizările lunare. Se emite câte un astfel de
  document pentru fiecare gestiune;
 • Doc. vânzare mijloc fix: indică vânzarea mijlocului fix, respectiv încetarea amortizării;
 • Doc. modificare durata amortizare: pentru schimbarea duratei de amortizare (inclusiv
  lunile amortizate deja);
 • Clasa produse de tip imobilizare: indică clasa produselor ce pot apărea în lista
  imobilizărilor;
 • Categorie documente pentru imobilizări: categoria de documente aferentă
  imobilizărilor.

i) Comenzi

 • se definesc tipurile de comenzi, dar și rapoartele atașate fiecărui tip de comandă.

3. Apăsați “Salveaza”.

Was this page helpful?

Leave a reply