9.1 Lista drepturi utilizatori

 • “personal”, “per” și “sal” pentru personal și salarizare;
 • “rapoarte_creare”, “rapoarte_vanzari”, “rapoarte_cumparari”, “raporte” pentru
  modulul de creare rapoarte;
 • “contabil” pentru acces la modulul contabil;
 • “financiar” pentru acces la modulul financiar;
 • “documente” pentru acces la modulul de documente;
 • “stocuri” pentru acces la stocuri;
 • “comercial” pentru acces la modulul comercial;
 • “imobilizari” pentru acces la modulul de mijloace fixe;
 • “nomenclator” și “produse” pentru acces la nomenclatoare;
 • “productie” pentru acces la modulul de producție;
 • “statistica”, “farmacie” și “internari” pentru modulul medical;
 • “catering” pentru acces la modulul de catering;
 • “guru” pentru acces universal.
1. ERP
nomenclator
guru
administrator
2. Nomenclatoare
produse
produse_citire
produse_scriere
produse_scriere_imagini
produse_categorii
produse_categorii_citire
produse_categorii_scriere
nom_certificari
3. Documente și Facturare Automată                     
documente
tipuriDocumente
documente_stergere
4. Financiar și Contabilitate
contabil
financiar
5. Imobilizari
imobilizari
6. Produție
productie
productie_guru
productie_configurare
productie_tehnologii
productie_comenzi
productie_comenzi_stergere
productie_dispecer
productie_fabricatie
productie_rapoarte
6.1 Producție – Applicație Pocket PC
pocketPC_picking
pocketPC_receptieposturi
pocketPC_receptiefinala
pocketPC_inventar
pocketPC_creareDoc
7. Stocuri
stocuri
8. Comercial
comercial
agent
rapoarte_cumparari
rapoarte_vanzari
9. Resurse Umane și Salarizare
resurseumane
resurseumane_ReadOnly
personal
personal_capitole
PER_VedeToatePctDeLucru
10. Medical
internari
medic
asistent
farmacie
statistica
11. Catering
catering
12. Rapoarte
rapoarte
rapoarte_creare
CON
DOC
ERP
FIN
PAR
PER
PRO
SAL
 
Acces la nomenclatoare
Acces deplin în aplicație
Acces pentru exporturi diverse
 
Acces la meniul de produse
Permite doar vizualizarea nomenclatoarelor de produse
Permite vizualizarea și scrierea în nomenclatoarele de produse
Permite citirea dar și adăugarea picrogramelor produselor
Acces la meniul aferent categoriilor de produse (grupe)
Permite vizualizarea categoriilor de produse (grupe)
Permite editarea (adăugarea, modificarea și ștergerea) categoriilor de produse
Permite accesul la meniul nomenclatorului de certificări
 
Acces la meniul de introducere documente. Se folosește în cojuncție cu drepturile la nivel de obiecte (tipuri de documente)
Acces la nomenclatorul de tipuri de documente: editare
Permite ștergerea documentelor
 
Acces la meniul contabilitate
Acces la meniul financiar
 
Acces la meniul imobilizărilor
 
Acces la meniul de producție
Acces deplin la funcționalitățile modulului de producție
Acces la setările modulului de producție – tehnologii
Acces la meniul tehnologii
Acces la comenzile de lansare producție
Permite ștergerea comenzilor
Indică rolul de dispecer în producție – programare comenzi
Acces la meniul fabricație
Acces la rapoartele de producție
 
Acces la aprovizionare
Acces pentru recepție între posturi
Acces la recepția finală
Acces la inventar
Acces la meniul pentru crearea de documente (bonuri de consum)
 
Acces la meniul stocuri
 
Acces la meniul comenrcial
Rol de agent, în modulul comercial
Acces la rapoartele de cumpărări
Acces la rapoartele de vânzări
 
Acces la modulul de resurse umane
Acces doar pentru vizualizare, în modulul de resurse umane
Acces la meniul personal din cadrul resurselor umane
Acces la alocarea pe centre de cost, în pontaj, a sumelor cuvenite fiecărui angajat, într-o lună
Indică dacă utilizatorul vede angajații tuturor punctelor de lucru. Dacă nu are acest drept vede doar angajații punctului de lucru pe care are acces. Intră în conjuncție cu drepturile pe obiecte (Gestiuni)
 
Acces pe meniul de internări
Indică rolul de medic, acces extins pe modulul medical
Indică rolul de asistent, acces extins pe fișa pacientului și condica de prescripții
Acces la meniul de farmacie, indică totodată și rolul de farmacist
Acces pe fișele pacienților și rapoarte/raportări SIUI/DRG etc.
 
Acces la meniul catering
 
Acces la meniul de raporte
Acces pentru adăugarea de noi rapoarte
Acces pe rapoartele aferente fiecărui modul,
dacă acestea au fost deja definite

Observație: Drepturile care dau acces la meniuri, în ecranul principal al aplicației, au efect doar
dacă parametrul general, Drepturi pe fiecare meniu din aplicație, este debifat.

Was this page helpful?

Leave a reply