Notificare prin e-mail

Se pot defini alerte prin e-mail pentru anunțarea înregistrării în sistem a unui nou document.

Pentru a configura acest comportament se accesează butonul “Proprietati” (Comercial – Parteneri – Actualizare). Aici se inserează câte un rând pentru fiecare partener, iar codul din dicționar utilizat este “DOC_Insert_AlertaEmail”.

Fig.1 Accesare proprietati parteneri

Valoarea acceptată pentru codul “DOC_Insert_AlertaEmail” este de forma “Cod_Tip_Doc | email1; email2”.

Astfel “Cod_Tip_Doc” reprezinta codul tipului de document (Aplicație – Nomenclatoare – Tipuri de Documente) pentru care se va crea o notificare.

Iar “email1; email2” reprezinta o înșiruire de adrese de email ce vor putea primi notificare privind înregistrarea / apariția în sistem a unui nou document de tipul “Cod_Tip_Doc”.

Fig. 2 Ecran configurare parteneri, tipuri de documente, respectiv către ce adrese de e-mail se generează notificări

Daca în câmpul “Partener” se alege “Partener Generic”, atunci notificarea va fi creata pentru tipul de document indicat, indiferent de partenerul pentru care s-a creat documentul.

Fig.3 Exemplu de e-mailul generat automat
Was this page helpful?

Leave a reply