01. Introducerea unui document

 1. În Documente – Introducere –   [Categorie document] (se alege categoria de document);
 2. La „Tip document” se alege [Tipul de document] (se alege tipul de document din lista de documente la care operatorul are drept);
 3. Se face click sub căsuța „Tip document”(sau se apasă tasta Enter);
 4. Se introduc datele de pe [tip document] (în funcţie de atributele fiecărui tip de document, pe formular vor apărea doar anumite câmpuri, mai jos sunt prezentate toate câmpurile ce pot apărea la un moment dat pe un document):

            -Nume partener (dacă partenerul nu există în listă se apasă F2 pentru actualizarea nomenclatorului de parteneri – vezi „Actualizarea listei de Parteneri). Pentru verificare pe formular va fi afişat şi CUI-ul partenerului;

            – Număr/serie;

            – Numar contract: se selectează doar dintre contractele active ale partenerului. Este nevoie ca în prealabil să se fi selectat partenerul;

            – Data contabila: data la care va fi luat în evidenţa contabilă;

            – Data documente: data efectivă a documentului;

            – Documentul asociat (va fi completat în mod automat pentru situaţia cand documentul actual a fost generat pornind de la un alt document);

            – Cota de TVA, se bifează dacă este cazul “TVA la Plata” (facturi către clienţi) sau “TVA la încasare” (facturi de la furnizori). Cota de TVA poate fi aplicata sau inclusă, în funcţie de tipul de document;

            – Valuta, cursul BNR este completat automat cu valoarea publicată în ziua precedentă faţă de data documentului;

            – Scadenţa este calculată în funcţie de data documentului la care se adaugă un numar de zile stabilit în parametrii aplicaţiei sau la nivel de partener;

            – Observaţii şi/sau Explicaţii;

            – Date expediere: Numele, C.I., CNP, Mijloc transport, Data. Toate datele pot fi introduse intr-un nomenclator de delegaţi, la nivel de partener pentru o utilizare ulterioară. Pentru crearea înregistrării în nomenclator se apasă pe “+”, în dreptul câmpului “delegat”;

            – CAF (coeficient de ajustare monetară): se calculează doar dacă documentul are altă valută decât cea de referinţă (Lei), bifa pe câmpul “CAF” este pusă şi procentul aferent este mai mare ca zero. Valoarea CAF este adăugată doar totalului în valuta de referinţă. Explicaţiile cu privire la aplicarea coeficientului de ajustare monetară vor fi trecute în câmpul “Explicatie”;

            – Adaos la nivel de document: Se aplică la valoarea documentului. Adaosul poate fi aplicat sau inclus în valoarea documentului;

            – Accize: Se introduc în sumă fixă şi se consideră incluse în valoarea documentului;

            – Gestiunea de ieşire şi salariatul pentru documentele care au gestiune de ieşire (bonurile de consum, bonurile de tranfer, avizele de expediţie, etc.);

            – Gestiunea de intrare şi salariatul pentru documentele care au gestiune de intrare (nota de intrare şi constatare diferenţe, bon de transfer)

 1. Se introduc liniile documentului astfel:
  1. Se apasă butonul “” din partea de jos a ferestrei;
  1. Se alege denumirea produsului din dreptul coloanei „Denumire”;
  1. Pentru fiecare linie din document pot fi introduse informaţii suplimentare în coloana “Explicatii”;
  1. Se introduce cantitatea şi prețul unitar;
  1. UM (Unitatea de Măsură), UM FA (UM pentru Forma de Ambalare), Cantitate FA (cantitatea de Forme de Ambalare), Cantitate Pt. 1 FA (Cantitatea pentru o formă de ambalare);
  1. Lot Intern şi Lot Furnizor;
  1. Etichete: număr de etichete cu coduri de bare ce vor fi generate (Cantitate FA). În cazul etichetelor cantitatea trecută pe etichetă este Cantitatea pentru o formă de ambalare;
  1. Pentru a valida rândul introdus se apasă bifa verde (“”) din partea inferioară a ferestrei.

Observaţii:Se pot introduce produse şi prin scanarea codului de bare emis de aplicaţia ERA. Prin scanarea codului de bare se determina produsul, unitatea de măsură şi cantitatea;

 1. Se apasă butonul „Salveaza” din partea stânga-sus a ferestrei.
Was this page helpful?

Leave a reply