15. Explicații pentru interfața de căutare documente

 1. Cauta” – se apasă de fiecare dată pentru realizarea unei căutări de documente după criteriile selectate;
  1. Butonul “Deschide” – deschide documentul identificat prin linia selectată;
  1. Butonul “Inchide” – închide fereastra;
  1. Butonul ”Tipareste” – oferă posibilitatea tipăririi documentului identificat de linia selectată în lista rezultatelor căutării;
  1. Butonul ”Verifică Document” – verifică integritatea documentelor. Totodată realizează și eventuale corecții asupra documentelor. De exemplu daca Documentul are o valoare pentru TVA iar liniile acestuia au altă valoare, liniile vor fi actualizate la noua valoare a TVA-ului;
  1. Zona în care se vor completa toate criteriile (acestea sunt complementare) ce vor fi îndeplinite de rezultatele căutării:
  1. Categorie document şi Tip document;
  1. De la | Pana la: intervalul în care se vor afla datele documentelor rezultat;
  1. Serie/numar: toate documentele ce conțin caracterele introduse în acest câmp ca serie/numar;
  1. Partener: se alege un partener pentru care vor fi afișate documentele;
  1. Grup Partener: se alege grupul de partener;
  1. Zona: se alege zona din care face parte partenerul (dacă au fost definite zone pentru parteneri);
  1. Categorie produse: categoria din care fac parte produsele de pe linii;
  1. Produs: toate documentele ce au pe una din linii produsul din acest câmp;
  1. Proiect: toate documentele ce au fost asociate unui anumit proiect (util pentru urmărirea costurilor);
  1. Comanda: toate documentele ce au fost făcute pentru o anumită comandă (util pentru urmărirea costurilor);
  1. Capitol: toate documentele ce au asocit un anumit capitol (centru de cost);
  1. LotFabricatie: toate documentele ce contin produse din lotul de fabricatie selectat (dacă există);
  1. Intrare: toate documentele ce au ca gestiune de intrare valoarea selectată în acest câmp;
  1. Iesire: toate documentele ce au ca gestiune de iesire valoarea selectata în acest câmp;
  1. Punct de lucru: toate documentele emise pe un anumit punct de lucru;
  1. Anulat: toate documentele ce au fost anulate;
  1. Eronat: toate documentele ce au fost marcate ca eronate.
  1. Zona ce conține toate documentele ce au îndeplinit rezultatele căutării;
  1. Zona ce permite gruparea după una sau mai multe coloane. De exemplu dacă se trage coloana “tip” în această zonă, toate rândurile din zona 7 vor fi grupate după tipul de document;
  1. Rând ce permite vizualizarea sumei pentru total, valoare și valoare TVA pentru toate documentele afișate. Dacă se realizează filtre se vor reactualiza sumele doar pentru liniile afișate.
Was this page helpful?

Leave a reply