03. Introducere Facturi Client

 1. În Documente – Introducere –   Facturi client;
 2. La „Tip document” se alege FC Romania ;
 3. Se face click sub căsuța „Tip document”;
 4. Se introduc datele de antet:

-Nume partener (dacă partenerul nu există în listă se apasă F2 pentru actualizarea nomenclatorului de parteneri – vezi „Actualizarea listei de Parteneri);

            – Număr/serie: se va utiliza un jurnal de numeroatare automată. Numărul va fi generat la apăsarea butonului de salvare;

            – Număr contract: se selectează doar dintre contractele active ale partenerului;

            – Data contabila: data la care va fi luat în evidenţa contabilă;

            – Data documente: data efectivă a documentului;

            – Cota de TVA, se bifează dacă este cazul “TVA la Plata” (facturi către clienţi) sau “TVA la încasare” (facturi de la furnizori);

            – Valuta, cursul BNR este completat automat cu valoarea publicată în ziua precedentă faţă de data documentului;

            – Scadenţa este calculată în funcţie de data documentului la care se adaugă un număr de zile stabilit în parametrii aplicaţiei sau la nivel de partener;

            – Observaţii şi/sau Explicaţii;

            – Date expediere: Numele, C.I., CNP, Mijloc transport, Data;

            – CAF (coeficient de ajustare monetară);

            – Adaos la nivel de document: Se aplică la valoarea documentului. Adaosul poate fi aplicat sau inclus în valoarea documentului;

            – Accize: Se introduc în sumă fixă şi se consideră incluse în valoarea documentului;

 1. Se introduc liniile facturii astfel:
  1. Se apasa butonul “” din partea de jos a ferestrei;
  1. Se alege denumirea produsului din deptul coloanei „Denumire”;
  1. Se introduce cantitatea si pretul unitar.
  1. Pentru a valida randul introdus se apasa bifa verde din partea inferioara a ferestrei.
 1. Se apasă butonul „Salveaza” din partea stanga-sus a ferestrei.
 2. Se apasă „Salveaza”.
Was this page helpful?

Leave a reply