04. Introducere Facturi Client cu CAF

Pentru ca un tip de document să permită introducerea CAF este necesar ca, în prealabil, să se seteze, în Aplicatie – Nomenclatoare – Tipuri de Documente – Facturi Client – FC Romania “Are CAF” bifat, dar şi procentul implicit dar şi explicaţia implicită.

 1. În Documente – Introducere –   Facturi client;
 2. La „Tip document” se alege FC Romania ;
 3. Se face click sub căsuța „Tip document”;
 4. Se introduc datele facturii:
  1. Nume partener; Număr/serie; Număr contract; Data; TVA;Valuta şi Cursul; Scadenţa; Observaţii şi/sau Explicaţii; Date expediere; Adaos; Accize;
  2. CAF (coeficient de ajustare monetară): se calculează doar dacă documentul are altă valută decât cea de referinţă (Lei).
   • Se va pune bifa pe câmpul “CAF”, se completează procentul aferent (implicit este preluat din tipul de document). Valoarea CAF este adăugată doar totalului în valuta de referinţă. Explicaţiile cu privire la aplicarea coeficientului de ajustare monetară vor fi trecute în câmpul “Explicatie”;
   • La tipărirea facturii explicaţia trecută în câmpul “Explicatie” va apărea trecuta în partea inferioară, în zona în care apar şi observaţiile şi explicaţiile standard. De asemenea, în situaţia cand documentul are CAF totalul in Lei va fi trecut cu litere mai mari.
 1. Se introduc liniile facturii astfel:
  1. Se apasa butonul “” din partea de jos a ferestrei;
  2. Se alege denumirea produsului din deptul coloanei „Denumire”;
  3. Se introduce cantitatea si pretul unitar.
  4. Pentru a valida randul introdus se apasa bifa verde din partea inferioara a ferestrei.
 2. Se apasă butonul „Salveaza” din partea stanga-sus a ferestrei.
 3. Se apasă „Salveaza”.
Was this page helpful?

Leave a reply