05. Introducere Facturi Furnizor cu Generare N.R.C.D

 1. În Documente – Introducere –   Facturi furnizor;
 2. La „Tip document” se alege FF Romania ;
 3. Se face click sub căsuța „Tip document”;
 4. Se introduc datele de pe factura furnizor: -Nume partener (dacă partenerul nu există în listă se apasă F2 pentru actualizarea nomenclatorului de furnizori – vezi „Actualizare listei de Parteneri”, de la pasul 2); Numar/serie; Valuta, etc.
 5. Se introduc liniile facturii astfel:
  1. Se apasa butonul “” din partea de jos a ferestrei;
  2. Se alege denumirea produsului din deptul coloanei „Denumire”;
  3. Se introduce cantitatea si pretul unitar.
  4. Pentru a valida randul introdus se apasa bifa verde din partea inferioara a ferestrei.
 6. Se apasa butonul „Salveaza” din partea stanga-sus a ferestrei.
 7. Pentru generare N.R.C.D.:
 8. Se face click dreapta pe una din liniile facturii furnizor si se alege Generare Nota de intrare receptie”;
 9. Așteptați generarea N.R.C.D-ului;
 10. Datele din noul document sunt similare cu cele de pe factura furnizor;
 11. Dacă se doreşte alocarea unor cheltuieli, cum ar fi cele de transport, în preţul fiecărui produs din document se apasă click dreapta pe linie şi se alege opţiunea “Distribuie suma pe fiecare linie”. Va apărea o căsuţă pentru preluarea valorii de repartizat. Aceasta va fi repartizată proporţional, în functie de valoarea fiecărui produs;
 1. Se alege „Gestiunea de intrare”;
 2. Se apasa „Salveaza”.
Was this page helpful?

Leave a reply