7. Introducere Bon Consum

  1. În Documente – Introducere –  Documente gestiune;
  2. La „Tip dcoument” se alege Bon Consum;
  3. Se face click sub căsuța „Tip document”;
  4. Se introduce și gestiunea de ieșire
  5. Se introduc liniile Bonului de consum, astfel:

– Se apasă butonul “”, din partea de jos a ferestrei;

– Se alege denumirea produsului din deptul coloanei „Denumire”;

– Se introduce cantitatea, fară prețul unitar. (Acesta va fi preluat automat când se apasă butonul „Salveaza”).

– Pentru a valida rândul introdus se apasă bifa verde () din partea inferioară a ferestrei.

  1. Se apasă butonul „Salveaza” din partea stânga-sus a ferestrei.
Was this page helpful?

Leave a reply