8. Introducerea Biletelor la Ordin

 Introducerea Biletelor la Ordin se face în doi paşi:

            a) Se introduce mai întâi BO Primit pe ecranul “Efecte de comerţ”. Tot aici se realizează şi împerecherea biletului la ordin cu factura emisă;

1. Accesaţi Financiar – Efecte de comerţ ;

 2. Începând cu coloana “tip”, completaţi:

– Tipul documentului (trebuie să apară în listă documentele completate în Financiar – Configurare – Documente – Efecte de comerţ; de exemplu: “BO Primit”);

– Număr;

– Data;

– Emis La: data emiterii;

– Scadenţa: data scadenţei (încasării);

– Partener;

– Total;

– Explicaţie;

– Valuta şi Curs.

3. Realizaţi împerecherea documentului introdus (dacă e cazul) prin accesarea meniului contextual al doc. (click dreapta), opţiunea  Alocare sume pe acest document;

4. Salvaţi modificările.

Observaţii:

            – Se ataşează monografie pentru BO Primit pentru generare formule contabile.

b) La momentul apariţiei în extrasul de bancă a încasării prin BO, se introduce pe ecranul “Bancă Încasări”

1. Accesaţi Financiar – Bancă – Încasări ;

2. Se completează:

– Tipul documentului (în listă apar toate documentele care au bancă şi sunt încasări; de exemplu “BO(încasare)”);

– Numărul;

– Data;

– Partenerul;

– Cont bancă, Valuta şi Cursul;

– Categoria contabilă;

– Explicaţia

3. Salvaţi modificările. Nu este necesară realizarea împerecherii documentelor pentru această poziţie.

Observaţii:

            – Nu se va realiza împerecherea documentului BO Încasare;

            – Se ataşează monografie pentru BO Încasare pentru generare formule contabile.

Was this page helpful?

Leave a reply