05. Monografii

Acest meniu lanseaza in executie utilitarul „Monografii” ce permite definirea de monografii contabile, utile in procesul de generare automata a notelor contabile.

Semnificatia coloanelor este urmatoarea:

  • Denumire: contine denumirea monografiei contabile. Lista monografiilor de pe aceasta coloana apare in momentul definirii unui document, la selectarea parametrului „Monografie”;
  • Tip: specifica daca monografia respectiva este asociata unui document cu linii sau unui document fara linii(financiar);
  • Jurnal: specifica jurnalul contabil in care vor fi inregistrate notele contabile asociate monografiei si care vor fi generate automat de aplicatie. Jurnalele contabile sunt cele definite prin utilitarul <Contabilitate/Configurare/Jurnale contabile>;
  • Explicatie nota: este un sir de caractere care va fi generat automat de aplicatie si va apare in campul „Explicatie” al notei contabile. In afara textului propriu-zis, utilizatorul poate defini urmatorii parametri – care isi vor prelua valorile efective din documentele introduse:                     

            {numar}                     – numarul documentului;

            {data}                         – data documentului;

            {tipdocument}           – denumire document: parametrul <Nume> din interfata                                                 de definire a documentului

            {codpartener}            – codul partenerului

            {partener}                  – partenerul;   

            {localitate}                 – localitatea partenerului

            {explicatie}                – explicatie;

            {observatii}                – observatie;

  • Categorie: contine valori selectate din lista categoriilor contabile definite prin utilitarul <Contabilitate/Configurare/Categorii contabile pentru produse>. In plus, se mai poate selecta si [orice altceva], in cazul in care, pe document, este o pozitie a carei categorie contabila nu este cuprinsa pe aceasta coloana.
  • Debit: reprezinta contul contabil debitor asociat categoriei contabile selectate;
  • Credit: reprezinta contul contabil creditor asociat categoriei contabile selectate;
  • Sursa: specifica de unde va prelua aplicatia valorile asociate formulei contabile: „Din document” sau „De pe linii”.
  • Suma: specifica din ce campuri va prelua aplicatia valorile care vor fi trecute in dreptul formulei contabile. Sunt posibile campurile: „accize”,  „total”, „tva”, „valoare” (vezi partea referitoare la definirea documentelor).
  • Explicatie Formula:  este un sir de caractere care va fi generat automat de aplicatie si va apare in campul „Explicatie” al formulei din cadrul notei contabile. In afara textului propriu-zis, utilizatorul poate defini si parametrul {categorie} – pe care aplicatia il va inlocui cu categoria contabila din coloana „Categorie”.
Was this page helpful?

Leave a reply