06. Categorii contabile pentru produse

Acest meniu permite lansarea in executie a utilitarului de definire a categoriilor contabile pentru produsele cu care va lucra aplicatia, utile in procesul de generare automata a notelor contabile. Interfata este urmatoarea:

Was this page helpful?

Leave a reply