09. Inchidere venituri

Selectarea acestui meniu permite inchiderea automata a conturilor de venituri prin generarea automata a unei note contabile (care contine pe campul „Document” textul „NS Venituri” iar pe campul „Explicatie nota” textul „Inchidere venituri”) care repartizeaza asupra contului de profituri si pierdere toate soldurile conturilor de venituri existente la data selectata. Formula contabila generica este

{Conturi de venituri} =  „Profit si pierdere”

Was this page helpful?

Leave a reply