10. Inchidere cheltuieli

Selectarea acestui meniu permite inchiderea automata a conturilor de cheltuieli prin generarea automata a unei note contabile (care contine pe campul „Document” textul „NS Cheltuieli” iar pe campul „Explicatie nota” textul „Inchidere cheltuieli”) care repartizeaza asupra contului „Profituri si pierdere” toate soldurile conturilor de cheltuieli existente la data selectata. Formula contabila generica este

„Profit si pierdere”={Conturi de cheltuieli}

Was this page helpful?

Leave a reply