13. Caracteristici ale notelor contabile generate automat

Notele contabile generate automat au urmatoarele caracteristici:

  • sunt inregistrate automat in jurnalul selectat;
  • sunt numerotate automat de catre aplicatie, pornind de la 1, numarul fiind precedat de codul jurnalului contabil (asa cum este definit de catre utilizator prin utilitarul <Contabilitate/Configurare/Jurnale contabile>;
  • sunt marcate cu sirul de caractere „#A”;
  • pot fi oricand regenerate;
  • regenerarea notelor contabile nu afecteaza notele contabile introduse manual.
Was this page helpful?

Leave a reply