15.4 Declaraţia 300

Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 1790/2012, utilizat începând cu
declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.01.2013.

 1. Se accesează meniul Rapoarte – Declaratii – Declaratia 300
 2. Se completează câmpurile specifice declaraţiei 300:
 • Tip decont TVA (Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual);
 • Luna si anul de raportare;
 • Pro-rata de reducere în procente;
 • Codul CAEN al activităţii desfasurate în perioada de raportare;
 • Se completează prin da sau nu:
  a) “Ati efectuat operatiuni cu cereale si plante tehnice pentru care se aplica taxarea
  inversa in conformitate cu prevederile art. 160 din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in
  perioada de raportare?”;
  b) “Solicitati rambursarea soldului sumei negative de TVA?”;
 • Bifa pentru metoda simplificata pentru operatiuni interne;
 • Nr. total facturi emise;
 • Baza de impozitare;
 • TVA aferenta.
 1. Se completează conţinutul declaraţiei:
 • Taxa pe valoarea adăugată colectată;
 • Livrări de bunuri și servicii în interiorul tarii și exporturi;
 • Taxa pe valoarea adăugată deductibilă;
 • Achiziții de bunuri și servicii în interiorul țării și importuri intracomunitare, scutite sau
  neimpozabile;
 • Regularizări conform art. 147^3 din Codul Fiscal
 1. Se accesează butonul “Genereaza fisierul XML”;
 2. Utilizând DUK_Integrator, pus la dispozitie de ANAF, se va face validarea fisierului rezultat
  precum si generarea fisierului PDF semnat digital. Acest fisier va fi depus în mod on-line la
  administraţia financiară.
Was this page helpful?

Leave a reply