15.6 Declaraţia 394

Declaraţie informativă privind livrările/prestarile si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional
conform OPANAF OPANAF 3806/2013.

  1. Se accesează meniul Rapoarte – Declaratii -Declaratia 394;
  2. La prima utilizare se accesează meniul “Tipuri documente”, disponibil în ecranul declaraţiei. De
    aici se setează tipurile de documente ce vor fi luate în considerare:
  3. Apasați “Incarca” pentru a încărca toate documentele care se afla în lista tipurilor de documentesetate, dar și în intervalul setat. La deschiderea unei declaraţii, aplicaţia va întreba utilizatorul dacă doreste încărcarea documentelorpentru luna anterioară, în raport cu data curentă.
  4. Realizați exportul datelor în format XML (“Export XML”), prin completarea datelordeclarantului. Datele declarantului se vor salva pentru utilizarea următoare.
  5. Utilizând DUK_Integrator, pus la dispozitie de ANAF, se va face validarea fisierului rezultatprecum si generarea fisierului PDF semnat digital. Acest fisier va fi depus în mod on-line laadministraţia financiară.
Was this page helpful?

Leave a reply