03. Bilanț contabil

   3.1 Adăugarea unui nou bilanț

Accesând meniul de configurare balanțe (Contabilitate – Configurare – Balanțe) se deschide fereastra împărțită pe două pagini: Balanță respectiv Bilanț.

1. Selectați pagina “Bilanț”;

2. În primul tabel (tabelul 1) apăsați butonul de adăugare (), sau poziționați-vă pe primul rând (“click pentru adaugare”), după care introduceți codul, numele și explicația (opțională) pentru poziția nouă;

3. În tabelul din partea stânga-jos (tabelul 2) se vor introduce toate rândurile bilanțului, astfel:

            – adăugați o nouă înregistrare, prin apăsarea butonului de adăugare (), sau prin poziționarea pe primul rând din tabel (“click pentru adaugare”);

            – introduceți numărul de ordine, denumirea, codul de rând și textul pentru grupare. Raportul aferent bilanțului va face gruparea după câmpul “text grupare”, ceea ce înseamnă că acest câmp reprezintă și primul criteriu de sortare. Al doilea criteriu de sortare îl reprezintă codul de rând.  Al treilea criteriu de sortare îl reprezintă numărul de ordine. Numărul de ordine și codul de rând pot avea aceeași valoare, deși nu se impune acest lucru.

Observație: Pentru fiecare rând selectat în tabelul 1 se pot defini oricâte poziții în tabelul 2.

4. Ultimul tabel (tabelul 3), cel din stânga-jos, este rezervat definirii formulelor de calcul pentru rândul selectat în tabelul 2. Adăugarea se face în mod similar celor două tabele de mai sus, însă trebuie selectate contul (aferent planului de conturi activ) și operatul ce va fi aplicat în formulă.

Operatorul poate avea următoarele valori:

            – “+”: plus – se adaugă soldul debitor sau creditor (în funcție de tip A/P/B) al contului;

            – “-“: minus – se scade soldul debitor sau creditor (în funcție de tip A/P/B) al contului;

            – “+/-“: plus sau minus – operatorul va decide înainte de afișarea efectivă a raportului, putând vedea și sumele de pe debit și de pe credit;

            – “SD”: plus sold debit – doar soldul debitor este luat în calcul;

            – “-SD”: minus sold debit – doar soldul debitor este luat în calcul;

            – “SC”: plus sold credit – doar soldul creditor este luat în calcul;

            – “-SC”: minus sold credit – doar soldul creditor este luat în calcul.

5. După ce ați introdus datele, salvați prin apăsarea butonului “Salvează”.

3.2 Afișarea unui bilanț contabil

1. Accesați Contabilitate – Rapoarte – Bilanț;

2. Introduceți parametrii: data de început, data de sfârșit și tipul de bilanț

3. Dacă bilanțul selectat conține rânduri pentru care există formule al căror operator a fost setat plus sau minus (“+/-“),  atunci va trebui să selectați acum operatorul pe care aplicația îl va folosi pentru a afla suma finală. După ce setați operatorii, apăsați butonul “Următorul pas”.

4. Se va afișa tabelul cu sumele calculate. Pentru a face export în Excel, aveți la dispoziție butonul “Export XLS”. Pentru tipărirea raportului, apăsați “Afișează Bilanț”, după care accesați butonul pentru tipărire ().

Was this page helpful?

Leave a reply