I. Configurare nomenclatoare

Atenție deosebită trebuie acordată configurării aplicației în vederea generării corecte a fișierului SAF-T.

Structura SAF-T pentru Romania

Was this page helpful?

Leave a reply