I.6 Tipurile de documente luate în calcul

Pentru a indica aplicației informatice ERA care sunt tipurile de documente incluse în diversele secțiuni ale declarației SAF-T trebuie accesată secțiunea Aplicație – Nomenclatoare – Tipuri de documente – [Proprietati – Tipuri Raportari]

 [Tip raportare = „SAFT_SalesInvoices” / „SAFT_PurchaseInvoices” / „SAFT_Payments”]:

Was this page helpful?

Leave a reply