I.7 Nomenclator parteneri

Cod unic pentru client este format astfel: tip (două cifre zecimale) urmat de codul unic al clientului, după cum urmează:

1. 00 urmat de CUI – unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare  pentru operatorii economici înregistrați în România. Codul este un număr întreg zecimal, cu 1 până la 9 cifre, urmat de o cifră de control – Exemplu: 004221306 – pentru Ministerul Finantelor Publice

Atenție! Nu se trece și atributul fiscal ”RO” pentru plătitorii de TVA

2. 01 urmat de codul de țară (conform ISO 3166-1 – 2 litere) și de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai puțin România, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) – Exemplu: 01EL123456789 sau 01HU12345678

3. 02 urmat de codul de țară și de codul unic de identificare pentru TVA din statul respectiv, care nu este nici România, nici stat membru UE – pentru operatorii economici din alte state care nu sunt România sau membre UE – Exemplu: 02TK123005284

4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetățeni români sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente în România (același format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8)

5. 04 urmat de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic, pentru pers. fizice care nu își declară CNP-ul pe tranzacții (exemplu: comerț online).

6. 05 urmat de codul de țară și de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai puțin România

7. 06 urmat de codul de țară și de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic – pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele non-UE

8. 08 urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clienții care NU SE IDENTIFICĂ cu cod fiscal în tranzacțiile de la punctele de vânzare, precum stații de distribuție de carburanți-lubrefianți sau magazine cu vânzare în detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzacții și nu este un inlocuitor universal în raportarea facturilor și plăților, etc.

Acest cod NU SE UTILIZEAZĂ pentru elementul SupplierID – deoarece identitatea furnizorului pe bază de cod fiscal este mereu cunoscută

Was this page helpful?

Leave a reply