Declaratia 300

Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 1790/2012, utilizat începând cu declararea obligaţiilor fiscale valabil de la data 01.01.2013.

1. Se accesează meniul Rapoarte – Declaratii – Declaratia 300

2. Se completează câmpurile specifice declaraţiei 300:

            – Tip decont TVA (Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual);

            – Luna şi anul de raportare;

            – Pro-rata de reducere în procente;

            – Codul CAEN al activităţii desfaşurate în perioada de raportare;

            – Se completează prin da sau nu:

                        a) “Ati efectuat operatiuni cu cereale si plante tehnice pentru care se aplica taxarea inversa in conformitate cu prevederile art. 160 din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare?”;

                        b) “Solicitati rambursarea soldului sumei negative de TVA?”;

            – Bifa pentru metoda simplificata pentru operatiuni interne;

            – Nr. total facturi emise;

            – Baza de impozitare;

            – TVA aferenta.

3. Se completează conţinutul declaraţiei:

            – Taxa pe valoarea adăugată colectată;

            – Livrări de bunuri și servicii în interiorul tarii și exporturi;

            – Taxa pe valoarea adăugată deductibilă;

            – Achiziții de bunuri și servicii în interiorul țării și importuri intracomunitare, scutite sau neimpozabile;

            – Regularizări conform art. 147^3 din Codul Fiscal

4. Se accesează butonul “Genereaza fisierul XML”;

5. Utilizând DUK_Integrator, pus la dispozitie de ANAF, se va face validarea fişierului rezultat precum şi generarea fişierului PDF semnat digital. Acest fişier va fi depus în mod on-line la administraţia financiară.

Was this page helpful?

Leave a reply