Declaratia 390

Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, conform OP ANAF nr.76/21.01.2010.

1. Se accesează meniul Rapoarte – Declaratii – Declaratia 390;

2. La prima utilizare se accesează meniul “Tipuri documente”, disponibil în ecranul declaraţiei. De aici se setează tipurile de documente ce vor fi luate în considerare la încărcarea datelor.

3. Încărcarea datelor şi selecţia înregistrărilor de interes se face prin accesarea butonului “Incarca”.

La deschiderea unei declaraţii, aplicaţia va întreba utilizatorul dacă doreşte încărcarea documentelor pentru luna anterioară celei curente.

4. Accesați “Pregatire XML” pentru a face repartizarea sumelor pe tipuri de operațiuni:

Accesand butonul “Operatiuni” puteti face repartizarea categoriilor de produse pe tipuri de operațiuni:

5. Se accesează butonul “Genereaza fisierul XML”;

6. Utilizând DUK_Integrator, pus la dispozitie de ANAF, se va face validarea fişierului rezultat precum şi generarea fişierului PDF semnat digital. Acest fişier va fi depus în mod on-line la administraţia financiară.

Was this page helpful?

Leave a reply