Declaratia unica 112

Creare XML pentru Declarația unică 112

Încărcăm, mai întâi datele pentru luna de raportare:

 1. În Rapoarte – Declaratii… – Declaratia 112 – Incarca Date (Automat);
 1. Alegeți luna de raportare, în noua fereastră apărută, în câmpul “Luna de raportare” (Oricare zi din lună este acceptată);
 2. Dacă există riscul suprascrierii unor date deja existente, va apărea un mesaj corespunzător.

Pentru actulizarea datelor și crearea propriu-zisă a fișierului XML:

 1. În Rapoarte – Declarații… Declarația 112 – Actualizează Date (Manual);
 1. Dacă este cazul schimbați data din partea superioară a ferestrei nou apărute, corespunzătoare lunii de raportare;
 2. Pentru fiecare angajat în parte, verificați datele, iar dacă este cazul, efectuați eventualele modificări;
 3. Salvați modificările;
 4. Accesați interfața cu obligațiile ce trebuiesc a fi declarate pentru angajator, în secțiunea 1.1 a declarației, prin apăsarea butonului “Angajator”;
 5. Încărcați datele în această fereastră, prin apăsarea “Incarcă datele pt. luna de raportare”;
 6. Salvați prin apăsarea butonului “Salveaza” și închideți această fereastră;
 7. Revenind pe fereastra cu angajați, creați XML-ul prin accesarea butonului “Creare XML”. Specificați datele necesare salvării (numele și locația dorită) și apăsați butonul “Save”;
 8. Completați de fiecare dată parametrii:
  1. Luna de raportare: implicit este aleasă luna anterioară celei curente;
  1. Nume Declarant;
  1. Prenume Declarant;
  1. Fnctia Declarant;
  1. Declarație Rectificative: daca declarația creată este una rectificativă;
  1. Nume XML: preia numele ales anterior, la pasul 8.

Tipărirea anexelor declarației 112 (1, 1.1 sau 1.2):

 1. În Rapoarte – Declarații…  Declarația 112 – Actualizează Date (Manual);
 1. Dacă este cazul schimbați data din partea superioară a ferestrei nou apărute, corespunzătoare lunii de raportare;
 2. Pentru fiecare dintre anexele declarației 112 aveți butoanele:
  1. Anexa 1: Tipărește – Anexa 1;
  1. Anexa 1.1: Tipărește – Anexa 1.1 (Angajator);
  1. Anexa 1.2: Tipărește – Anexa 1.2 (Asigurat).

Pentru a tipări raportul, apăsați combinația de taste CTR+P  sau accesați opțiunea Fișiere – Tipărește…

Declarația 112 – Interfața cu datele asiguraților


 1. Butonul “Angajator” – afișează interfața ce permite introducerea / preluarea datelor angajatorului (preluarea datelor se face pe baza valorilor introduse/ preluate pentru fiecare angajat);
 2. Submeniul “Tipărește” conține opțiunile:
  1. Anexa 1: Tipărește – Anexa 1;
  1. Anexa 1.1: Tipărește – Anexa 1.1 (Angajator);
  1. Anexa 1.2: Tipărește – Anexa 1.2 (Asigurat).
 3. Butonul “Creare XML” – crează XML-ul ce va permite raportarea declarației 112. Pentru ca XML-ul sa fie unul valie este necesar ca datele angajaților dar și cele ale angajatorului să fie introduse/preluate;
 4. Grupul de butoane “Salveaza” și “Inchide” – permit salvarea modificărilor făcute pe fereastră, precum și închiderea acesteia;
 5. Controlul “Luna de raportare” – permite selecția lunii de raportare;
 6. Zona cu datele de identifiecare a asiguraților, cuprinde data de angajare, cea de plecare, casa de asigurări de sănătate, sau dacă angajatul este asigurat pentru șomaj și sănătate;
 7. Navigatorul listei angajaților – permite observarea numărului înregistrării curente, navigarea în înregistrări, dar și adăugarea sau ștergerea acestora;
 8. Tabelul coasiguraților – prezintă lista coasiguraților angajatului selectat;
 9. Navigatorul listei de coasigurați – oferă funcționalitățile de parcurgere a listei, dar și adăugarea / ștergerea unui coasigurat;
 10. Detaliile asiguratului – toate informațiile ce trebuiesc raportate pentru un asigurat sunt cuprinse în această zonă:
  1. Secțiunea A;
  1. Secțiunea B1 – Contracte de muncă;
  1. Secțiunea B1.1. – Scutiri la plată;
  1. Secțiunea B2 – C.N.P.A.S – Condiții de muncă;
  1. Secțiunea B3 – Indemnizații asigurări sociale;
  1. Secțiunea B4 – Centralizator;
  1. Secțiunea C – Raportări pentru asigurați completate de alte entități asimilate angajatorului;
  1. Secțiunea D – Cocedii medicale.

Grupul de butoane pentru adăugarea unei înregistrări (+), confirmarea unei modificări (✓),  sau renunțarea la introducere (X). Devin active contextual, doar pentru tabelele unde este necesară utilizarea acestora

Declarația 112 – Interfața cu datele angajatorului


Explicații pentru Declarația 112 – Interfața cu datele angajatorului

 1. Grupul de butoane “Salveaza” și “Inchide” – permit salvarea modificărilor făcute pe fereastră, precum și închiderea acesteia;
 2. Încărcare date pt. luna de raportare” – realizează încărcarea datelor ce vor fi raportate pentru angajator pe baza datelor asiguraților;
 3. Luna de raportare” – permite selectarea lunii de raportare. Oricare zi din lună poate fi aleasă;
 4. Zona principală – conține datele referitoare la:
  1. Datele de identificare a plătitorului;
  1. Secțiunea A – Alte date de identificare a plătitorului;
  1. Secțiunea B – Indicatori statistici;
  1. C.1. – Condiții de muncă;
  1. C.2. – Indemnizații sănătate;
  1. C.3. – Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  1. C.4. – Sumă scutită din contribuția la șomaj a angajatorului potrivit prevederilor legale;
  1. C.6 – Contribuție șomaj datorată de angajator;
  1. C.7. – Contribuție fond de garantare datorat de angajator;
  1. Secțiunea D – Indicatori statistici;
  1. E.1. – Condiții de muncă;
  1. E.2. – Indemnizații sănătate;
  1. E.3. – Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  1. E.4. – Ajutoare deces;
  1. F.1. – Suma de plată sediu principal.
 5. Grupul de butoane pentru adăugarea unei înregistrări (+), confirmarea unei modificări (✓),  sau renunțarea la introducere (X).
 6. Tabelul creanțelor fiscale datorate de către angajator;
 7. Navigatorul creațelor fiscale – oferă funcționalitățile de parcurgere a listei, dar și adăugarea / ștergerea unei înregistrări;
 8. Tabelul subvențiilor, scutirilor sau a reducerilor;
 9. Navigatorul pentru subvenții, scutiri, reduceri – oferă funcționalitățile de parcurgere a listei, dar și adăugarea / ștergerea unei înregistrări;
 10. Tabelul ce conține sumele datorate de sediile secundare ale angajatorului;

Navigatorul pentru înregistrările ce țin de sediile secundare – oferă funcționalitățile de parcurgere a listei, dar și adăugarea / ștergerea unei înregistrări

Was this page helpful?

Leave a reply