Crearea unui ecuson pentru un nou angajat

  1. Configurăm aplicația astfel încât să permită introducerea unei fotografii pentru fiecare angajat: În Resurse Umane – Configurare… – Parametri marcați bifa “Afisare fotografie în personal”; Apăsați “Acceptă”;
  2. În Resurse Umane – Personal… alegeți angajatul căruia doriți să-i adăugați o fotografie, prin selecția acestuia în lista din stânga ferestrei;
  3. În secțiunea “Date generale”, faceți click dreapta pe rândul “Fotografie” și alegeți opțiunea “Adăugare fotografie”;
  4. Selectați fotografia angajatului de pe discul computerului; Apoi apăsați “Open”;
  5. Salvați modificările;
  6. Pentru printarea ecusonului accesați opțiunea Rapoarte – Ecuson;
  7. Apăsați combinația de taste CTR+P  sau accesați opțiunea Fișiere – Tipărește…
Was this page helpful?

Leave a reply