Introducerea unui certificat medical

 1. În Resurse Umane – Personal…;
 2. Căutați în lista angajaților activi persoana căreia doriți sa-i introduceți un certificat medical; Selectați-o;
 3. Mergeți în secțiunea „Certificate Medicale”;
 4. Aici aveți la dispoziție două modalități de afișare a certificatelor:
 5. Stil 1: Afișează fiecare certificat pe o singură linie;
 6. Stil 2: Afișează un certificat medical pe trei linii, oferind o bună încadrare în pagină.

Mai aveți la dispoziție posibilitatea de afișare a tuturor certificatelor medicale (opțiune ce este implicit activată), sau doar a celor din luna curentă;

 1. Faceți click fie pe butonul “+” din partea inferioară a paginii sau direct pe rândul gol aflat în partea superioară, cel identificat de propoziția: “Click aici pentru a adăuga o nouă înregistrare”;
 2. Fiecare câmp reprezintă:
 3. Cauza: Codul de boală de la 01 la 16;
 4. Cod Contag: Codul de boală infectocontagioasă grupa A; Se completează doar pentru codul de boală “05”;
 5. Urgenta: Codul de urgență medico-chirurgicală; Se completează doar pentru codul de boală “06”;
 6. Diagnostic: Codul de diagnostic, de la 0 la 999;
 7. De la: Data de început a concediului medical;
 8. Pana la: Data la care se încheie concediul medical;
 9. Continuare: Se bifează dacă certificatul introdus este continuarea unui alt cerficat anterior. În această situație se completează, obligatoriu și câmpurile “Serie Initial”, “Numar Initial”;
 10. CNP Copil: Se completează pentru codurile “09” sau “16”;
 11. Medic: Numele medicului ce a eliberat certificatul (dacă este cazul);
 12. Unitate: Unitatea sanitară ce a eliberat certificatul medical;
 13. Aviz: Se bifează dacă certificatul are avizul medicului;
 14. Data emiterii: Data la care a fost emis certificatul medical;
 15. Aviz Medic: Numărul avizului medicului;
 16. LocPREST: Locul emiterii actului;
 17. SerieCM: Seria Certificatului Medical;
 18. NumarCM: Numărul Certificatului Medical;
 19. Vechime: Se completează vechimea angajatului;
 20. Zile Boala in Ultimul An: Vor fi afișate numărul zilelor de boală avute de angajat în ultimul an;
 21. Luna Platii: Se alege o dată din luna în care se efectuează plata pentru zilele aferente concediului medical;
 22. Zile Neplatite: Numărul zilelor pentru care angajatul nu primește indemnizație;
 23. Zile Companie: Numărul de zile pentru care angajatorul plătește indemnizația (de regulă compania plătește pentru primele 5 zile din certificatul medical);
 24. Zile Fond: Numărul de zile pentru care indemnizația este plătită din BASS (Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat) , FNUASS (Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate), sau, după caz, de FAAMBP (Fondul de Asigurări pentru Accidente de muncă și boli profesionale);
 25. Serie Initial: Seria certificatului medical inițial;
 26. Numar Initial: Numărul certificatul medical inițial;
 27. Baza Calcul: „Venitul total” împărțit la „Zile Aferente” deînmulțit cu numărul de zile lucrătoare din luna curentă. Dacă unul din câmpurile menționate anterior nu este completat, atunci este semnalată eroare pentru calculul bazei;
 28. Suma Companie: În funcție de codul de boală ales, acest câmp se calculează aplicând formula:

(BazaCalcul/Nr_Zile_Lucratoare) * Procent_CodBoala * ZilePlatiteCompanie;

 • Suma Fond: În funcție de codul de boală ales, acest câmp se calculează aplicând formula:

(BazaCalcul/Nr_Zile_Lucratoare) * Procent_CodBoala * ZilePlatiteFond;

 • Venit total: Venitul angajatului din ultimele 6 luni. În aplicație această sumă este preluată automat prin însumarea veniturilor din “Istoric zile boală” (aceste înregistrari se actualizează la fiecare închidere de lună);

Observații:

 • Calculul corect al sumei datorate de companie și de fond depinde în mod esențial de următoarele aspecte:
  • Corectitudinea nomenclatorului de boli, disponibil prin accesarea meniurilor: Resurse Umane – Nomenclatoare – Boli;
  • Închiderea salariilor pentru fiecare lună încheiată: Resurse Umane – Salarii – Actualizare date – Închide salarii;
Was this page helpful?

Leave a reply