Asocierea centrelor de cost la angajaţi

  1. În Resurse Umane – Pontaj – pagina Capitole Config.;
  2. Selectaţi angajatul dorit;
  3. Click pe rândul de adăugare (sau pe butonul “+” pentru adăugare);
  4. Se aleg toate centrele de cost (denumite capitole în aplicaţia ERA) precum şi procentul ce indică cât la sută din salariu (sumă configurabilă) este repartizat pe centrul de cost respectiv;
  5. Pentru repartizarea unui centru de cost pentru toţi angajaţii se alege din meniu opţiunea Centre de Cost – Configurare: Alocare centru de cost pentru toţi angajaţii. Se alege din lista apărută centrul de cost de asociat pentru toţi angajaţii pentru care nu există vreo configurare realizată şi se apasă pe butonul Accepta;
  6. Pentru repartizarea unui centru de cost pentru un grup de angajaţi (selectaţi de utilizator) se alege din meniu opţiunea Centre de Cost – Alocare centru de cost pentru angajaţii specificaţi. Se alege mai intâi centrul de cost de repartizat, se apasă Accepta, după care din lista angajaţior se face selecţie multiplă (se utilizează tastele funcţionale Ctrl, Shift + Click dreapta, sau Ctrl+A pentru selecţia tuturor înregistrărilor afişate, deci se poate face mai întâi filtrare);
  7. Se alege si contul pe care se vor repartiza sumele.

Observaţii:

  • Configurarea centrelor de cost pentru fiecare angajat se realizează o singură dată ori atunci când apare un nou angajat sau survine o modificare (angajatul este repartizat pe un alt centru de cost);
    • Apicaţia atenţionează utilizatorul in cazul în care suma procentelor introduse pentru un angajat depăşeşte 100%.
Was this page helpful?

Leave a reply