Generarea documentului cu repartizarea salariilor pe capitole

  1. În Resurse Umane – Pontaj;
  2. Accesaţi opţiunea Generare document repartizări pe centre de cost;
  3. Va fi necesară confirmarea ştergerii documentului anterior generat, dacă acesta există;
  4. Confirmarea generării documentului va apărea în bara de status.

Observaţii:

  • În momentul închiderii lunii pentru salarii, dacă documentul nu a fost creat manual acesta va fi generat;
    • Premergător momentului de generare a documentului cu repartizările pe capitole, dacă repartizările efective nu au fost făcute, se vor realiza.
Was this page helpful?

Leave a reply