Setarea componenţei sumei de repartizat pentru fiecare angajat

  1.  În Resurse Umane – Pontaj – pagina Capitole Componenta Suma;
  2. Selectaţi angajatul dorit;
  3. Click pe rândul de adăugare (sau pe butonul “+” pentru adăugare);
  4. Se introduc pe fiecare rând variabilele din modelul de salarii, precum si semnul ce indica operaţia ce va fi aplicată asupra variabilei. Toate randurile formează formula ce determina modalitatea de calcul a sumei ce va fi repartizată pentru angajatul selectat, conform configurării pe capitole (asocierea centrelor de cost la angajaţi). Coloana “Activa” indică dacă variabila de pe rândul resprectiv va fi introdusă în formulă.
  5. Pentru a asocia aceeasi formulă la mai multi angajaţi se face click dreapta pe unul din rândurile din tabelul Capitole Componenta Suma şi se alege opţiunea Asociere pentru angajatii…  urmând ca din noua listă să se selecteze acei angajaţi pentru care se va adăuga sau înlocui actuala formulă de calcul pentru suma de repartizat pe centre de cost.
Was this page helpful?

Leave a reply