Vizualizarea / Tipărirea Fluturașilor de salariu

  1. În Resurse Umane – Salarii – Rapoarte – Fluturași 9 X 1,pentru afișarea pe o singură pagină A4 a nouă fluturași de salariu; Pentru afișarea în dublu exemplar a fluturașilor de salariu alegeți opțiunea Fluturași 3 X 2;
  2. Completați parametrii:
    1. Data calcularii salariilor (obligatoriu): pentru selecția lunii de calcul a salariilor; este suficientă alegerea oricărei date din luna în cauză;
    1. Grupul de angajati: afișarea în raport doar a persoanelor ce aparțin unui anumit grup de angajați;
    1. Punctul de lucru: afișarea în raport doar a persoanelor ce aparțin unui anumit punct de lucru.
  1. Apăsați “Acceptă”;
  2. Pentru a tipări raportul, apăsați combinația de taste CTR+P  sau accesați opțiunea Fișiere – Tipărește…
Was this page helpful?

Leave a reply