Strada Doina 9, Bucuresti

Salubritate

Permite gestionarea proceselor în care este necesară facturarea automată (batch) la anumite momente în timpul lunii, necesitate specifică companiilor care oferă servicii de salubritate sau, în general, prestează servicii periodice unui portofoliu constant de clienți etc.

Funcționalități:

  • Calcularea și contabilizarea automată a penalităților, soldurilor anterioare, valorilor curente 
  • Acces la informații în timp real necesare activității de control a creditelor
  • Listarea automată a facturilor în funcție de anumite criterii: județe, orașe, zone (definite de utilizator), grupuri de clienți (definite de utilizator), străzi, agenți (definiți de utilizatori) etc.
  • Raportare – balanțele de intrări ieșiri, situația pierderilor în sistem precum și mecanismul de avertisment în situația unui dezechilibru prestabilit între intrări-ieșiri (dacă este cazul).